Mit jelent a közvetítői eljárás?

- hirdetés -

Nem olyan régen lehetett olvasni a hírt, hogy közvetítői eljárás keretében egy sértett és egy gyanúsított megegyezett, és a Hajdúszoboszlói Járási Ügyészség az eljárást megszüntette.

A jogeset lényege a következő: munkavégzés folyamán a gyanúsított a sértettet egy targoncával felemelte az emelővillára helyezett raklap segítségéve. Amikor a gyanúsított felemelte a sértettet, akkor a targoncavezető megdöntötte a targonca villáját. Azonban a sértett ujja beszorult a tetőszerkezet vasszerkezete és az emelőgép közé. Emiatt a sértett egyik ujjpercét amputálni kellett.

Közvetítői eljárás lényege

Az eljárás nem új, már elég régóta a magyar jogrendszer része, és nem csak közvetítői eljárásként ismeretes, hanem mediációként is. A közvetítői eljárás megértéséhez és szabályaihoz több jogszabályt kell ismerni. Elsősorban a büntetőeljárási törvényt (Be.), a Büntető Törvénykönyvről szóló jogszabályt (Btk.), továbbá a közvetítői tevékenység szabályait tartalmazó törvényt.

- hirdetés

A közvetítői eljárás lényeg a büntetőeljárási törvény szerint a gyanúsított és a sértett megegyezését, a bűncselekmény következményeinek jóvátételét és a gyanúsított jövőbeni jogkövető magatartását elősegítő, a gyanúsított, illetve a sértett indítványára, vagy önkéntes hozzájárulásukkal alkalmazható eljárás.

A mediációt mind a gyanúsítottnak, mind a sértettnek indítványoznia kell az eljárás során. Ezt a nyilatkozatot legegyszerűbben a gyanúsítotti, vagy tanúkihallgatás során érdemes megtenni. Ahhoz, hogy az ügyészség a mediációs eljárást engedélyezze, néhány feltételnek teljesülnie kell, amelyek a következők: elsősorban a gyanúsítottnak beismerő vallomást kell tennie. Másodsorban a bűncselekmény jellegére, az elkövetés módjára és a gyanúsított személyére tekintettel a büntetőeljárás lefolytatása mellőzhető. Ugyancsak feltétel, hogy a gyanúsított részéről a bűncselekmény következményeinek jóvátétele várható.

Ha a feltételek fennállnak, akkor az ügyészség az eljárást felfüggeszti. Amennyiben a mediációs eljárás eredményes, akkor az ügyészség tevékeny megbánás, mint büntethetőséget megszüntető ok miatt az eljárást megszünteti, és az nem kerül a bíróság el, a gyanúsított nem lesz büntetve.

Nem minden bűncselekménynél alkalmazható a mediáció

A közvetítői eljárást nem minden bűncselekmény esetében lehet alkalmazni. Hogy mely bűncselekményeknél alkalmazható a tevékeny megbánás, mint büntethetőséget megszüntető ok, azt a Büntető Törvénykönyvben találhatjuk meg. A rendelkezések szerint az élet, testi épség és az egészség, az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni, a közlekedési, a vagyon elleni, illetve a szellemi tulajdonjog elleni vétség, vagy háromévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő bűntettek esetében az elkövető nem büntethető, ha a mediációs eljárás eredményes.

A büntetés korlátlanul enyhíthető, ha az elkövető a fent meghatározott bűncselekmények esetében az ötévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő bűntett elkövetését a vádemelésig beismerte, és közvetítői eljárás keretében a sértett által elfogadott módon és mértékben a bűncselekménnyel okozott sérelmet jóvátette.

Nem csak büntetőeljárásban alkalmazható a közvetítői eljárás

A mediációs eljárás nem csak büntetőeljárás esetében alkalmazható, hanem a polgári ügyekben is lehetséges az alkalmazása.

Kép forrása: Benigno Hoyuela | Unsplash

- hirdetés -

JOGI HÍREK

Külföldről csak bizonyítvánnyal hozhatók be növények

A növények, növényi termékek kis mennyiségű, saját célú behozatalát is korlátozza az Európai Unió december 14-től érvényes új növényegészségügyi rendszere; ezentúl a külföldről hazatérő...

Biztonsági tippek az ünnepi vásárláshoz

Az ünnepi szezon közeledtével, sokan szeretnék meglepni szeretteiket ajándékokkal. Az ilyen nagy tömegű online vásárlásra buzdító kampányokat az internetes csalók is igyekeznek kihasználni.A Nemzetbiztonsági...

Kizárólagos megbízásnál is értékesítheti ingatlanát a tulajdonos

A bíróság szerint sérti a jóhiszeműség és tisztesség követelményét az a szerződéses rendelkezés, amely az ingatlanközvetítő kizárólagos megbízása esetén nem teszi lehetővé, hogy a...

Változik a Magyar Honvédség adatkezelési joga

Technikai törvénymódosítást kezdeményezett a honvédségi adatkezelést érintően a Honvédelmi Minisztérium (HM). A törvénymódosításra azért van szükség, hogy ezzel is erősítsék Magyarország védelmét és biztonságát.A...

Uniós utasjog: az utazók fele sem ismeri

Az uniós utasok kevesebb mint fele, 43 százaléka tudja, hogy az Európai Unió (EU) szabályozza az utasokat megillető jogokat – derült ki az Európai...