Változott a versenytilalmi megállapodás szabályozása

- hirdetés -

A versenytilalmi megállapodás létesítésének szabályaival már korábban több cikkben is foglaltam, azonban érdemes újra elővenni a témát, mivel történt a szabályozásban néhány változás.

A versenytilalmi megállapodás lényege

A megállapodásra vonatkozó szabályokat a Munka Törvénykönyvében (Mt.), az egyes megállapodásokra vonatkozó részben (228. §) találhatjuk meg. A versenytilalmi megállapodás a munkavállaló és a munkáltató között létrejött olyan megállapodás, amely alapján a munkavállaló a munkaviszony megszűnését követő legfeljebb két évig nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a munkáltató jogos gazdasági érdekét sértené vagy veszélyeztetné.

Gyakorlatilag a munkáltatók egy ilyen megállapodással azt akarják megakadályozni, hogy a jól képzett, speciális szaktudással rendelkező munkavállaló a munkaviszony megszűnését követően ne helyezkedjen el azonnal egy versenytársnál.

- hirdetés

Természetesen a versenytilalmi megállapodás nem ellenérték nélküli. A munkáltató által fizetett ellenértékre vonatkozóan a jogszabály minimumot is meghatároz. A rendelkezések értelmében az ellenérték a megállapodás tartamára nem lehet kevesebb, mint az azonos időszakra járó alapbér egyharmada.

Változások a versenytilalmi megállapodás szabályaiban

A változások előzménye az 1/2019. KMK vélemény megszületése. A versenytilalmi megállapodást kötelező írásba foglalni. A kollégiumi vélemény meghatározza a versenytárs fogalmát is. A vélemény értelmében a versenytársi helyzet tisztázása során a cégjegyzékben szereplő adatokat kell kiindulási alapnak tekinteni, azonban ellenbizonyításnak helye lehet. Továbbá a cégjegyzék adataival szemben is lehetőség van annak bizonyítására, hogy az új munkáltató olyan versenytársnak tekinthető-e, amely a munkáltató jogos gazdasági érdekeit veszélyezteti.

A kúriai vélemény azt is tisztázza, hogy a versenytilalmi megállapodásban meghatározott tiltott tevékenységi körnek megfelelően körülírtnak kell lenni ahhoz, hogy a munkáltató gazdasági érdekeit védje, de nem korlátozhatja méltánytalanul és túlzottan a munkavállaló jövedelemszerző tevékenységét.

A vélemény azt is egyértelműen rögzíti, hogy a versenytilalmi megállapodás ellenértéke csak pénzbeli lehet.

Kép forrása: Marten Bjork | Unsplash

- hirdetés -