Gyermek foglalkoztatása: már nem szükséges a gyámhatóság engedélye

- hirdetés -

2020. január 1-jétől már a gyámhatóság engedélye nem szükséges a gyermek foglalkoztatása esetén. A korábbi szabályozások akként rendelkeztek, hogy a 16. életévét be nem töltött személy kizárólag a gyámhatóság engedélye alapján foglalkoztatható kulturális, művészeti, sport-, hirdetési tevékenység keretében.

Ki lehet munkavállaló?

A munkaviszony alanyai a munkáltató és a munkavállaló. A munkaviszony a munkavállaló és a munkáltató között létrejött olyan szerződéses jogviszony, amelynek keretében az ember (természetes személy) a saját munkaerejét bocsátja díjazás ellenében az azt szervezetszerűen igénybevevő munkáltató részére.

A Munka Törvénykönyve (Mt.) meghatározza, hogy ki lehet a munkaviszonyban munkavállaló és a munkáltató. A rendelkezések értelmében munkavállaló az a természetes személy, aki munkaszerződés alapján munkát végez. Munkavállaló az lehet, aki a tizenhatodik életévét betöltötte. Ettől eltérően munkavállaló lehet – az iskolai szünet alatt – az a tizenötödik életévét betöltött tanuló, aki nappali rendszerű képzés keretében tanulmányokat folytat.

- hirdetés

Azonban a jogszabály azt is lehetővé teszi, hogy kulturális, művészeti, sport-, hirdetési tevékenység keretében a 16. életévét be nem töltött személy is foglalkoztatható, de ehhez a gyámhatóság engedélye kellett.

Új szabályok a gyermek foglalkoztatása esetén

2020. január 1-jétől azonban már a gyámhatóság engedélye nem kell a 16. életévét be nem töltött személy foglalkoztatásához, kizárólag a foglalkoztatás előtt tizenöt nappal előzetes bejelentés szükséges a gyámhatóság felé.

Szükséges megjegyezni, hogy továbbra is csak kulturális, művészeti, sport-, hirdetési tevékenység keretében foglalkoztatható a tizenhatodik életévét be nem töltött személy.

Kép forrása: Jesus Kiteque | Unsplash

- hirdetés -