Karácsonyi vásárlás: mikor gyakorolható az elállási jog?

- hirdetés -

Nem csak karácsonykor, hanem egész évben nagyon népszerű az internetes vásárlás, éppen ezért érdemes tisztában lenni azokkal a szabályokkal, amelyek arra vonatkoznak, hogy mikor lehet elállni a szerződéstől.

A fogyasztót uniós jogszabály védi

Hála az uniós jogalkotásnak, a fogyasztót több olyan jogszabály védi, amelyek biztonságosabbá és fogyasztóbaráttá teszik az internetes vásárlást. Az elállási jogot egyébként egy uniós irányelv átültetésének köszönhetjük. Az elállási joggal kapcsolatos részletszabályokat a 45/2014. kormányrendeletben találhatjuk meg.

Elállási jog

Az elállási jog olyan joga a fogyasztónak, amellyel mindenféle indokolás nélkül, a jogszabályban meghatározott idő alatt elállhat a vásárlástól, a terméket visszaküldheti és az áru árát visszakapja.

- hirdetés

Azonban ez az elállási jog nem csak internetes vásárlás esetén illeti meg a fogyasztót, hanem az úgynevezett távollévők között kötött szerződésre. A hivatkozott kormányrendelet egyértelműen meghatározza a távollévők között kötött szerződés fogalmát. A rendelkezések értelmében olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Vagyis ide kell sorolni a telefonon történő vásárlást is.

Elállási jog időtartama

A 45/2014-es kormányrendeletben meghatározásra került az is, hogy mennyi időn belül élhet a fogyasztó e jogával. A rendelkezések értelmében egy termék adásvétele esetén az átvétel napjától számított tizennégy napon belül. Több termék vásárlása esetén, ha a termékek szolgáltatására külön időpontban kerül sor, akkor az utoljára szolgáltatott termék kézhezvételétől számított tizennégy napon belül.

Fogyasztó fogalma (Ptk.): a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Szolgáltatás esetében a szolgáltatás nyújtása esetén a szerződéskötéstől számított tizennégy napon belül.

Hogyan gyakorolható az elállási jog?

A fogyasztó az elállási jogával a meghatározott időn belül egy kérelemmel kezdeményezheti. Ezt a kérelmet a vállalkozás részére kell elküldeni, amelyben csak annyit kell megfogalmazni, hogy a fogyasztói jogával élni kíván és a szerződéstől eláll. A terméket vissza kell küldenie (költsége a fogyasztót terheli), a vállalkozás pedig az elállásról való tudomásszerzéstől számított tizennégy napon belül köteles visszatéríteni a fogyasztó részére a vételárat.

Milyen termékek esetén lehetséges az elállás?

A már többször hivatkozott kormányrendelet értelmében az internetes elállási jog nem minden termék esetében alkalmazható. Például nem lehet alkalmazni az elállási jogot a romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében. Vagy pl. koncertjegy vásárlása esetén sem gyakorolható. A teljes felsorolástól eltekintek, mert a rendelet részletesen tartalmazza.

Kép forrása: Ales Nesetril | Unsplash

- hirdetés -