Feltételes ügyészi felfüggesztés: mikor alkalmazható?

- hirdetés -

Az új büntetőeljárási törvény (Be.) hatályba lépésével jelent meg a feltételes ügyészi felfüggesztés jogintézménye. Azonban a feltételes ügyészi felfüggesztés nem egy teljesen új, eljárást gyorsító eljárási mód, hanem közvetlen elődje a vádemelés elhalasztása volt.

Vádemelés elhalasztása

Érdemes megemlíteni, hogy a vádemelés elhalasztása a kezdetekben nem volt általánosságban minden személyre alkalmazható intézkedés. A magyar jogrendszerbe az 1995-ös büntetőeljárási törvény vezette, de csak a fiatalkorúak esetén volt lehetséges alkalmazni. Az általánossá, bárkire alkalmazhatóságát az 1998-as büntetőeljárási kódex tette lehetővé.

A feltételes ügyészi felfüggesztés

A feltételes ügyészi felfüggesztés szabályait közvetlenül az egyezségre vonatkozó szabályok után találhatjuk meg az új büntetőeljárási törvényben. Az intézkedésnek elsőnek a feltételrendszereit olvashatjuk a jogszabályban. A rendelkezések értelmében az ügyészség határozattal felfüggesztheti az eljárást, ha a gyanúsított jövőbeni magatartására tekintettel az eljárás megszüntetése várható.

- hirdetés

Feltételes ügyészi felfüggesztésnek akkor van helye, ha a büntetőeljárás olyan bűncselekmény miatt van folyamatban, amelyre a törvény háromévi szabadságvesztésnél nem súlyosabb büntetés kiszabását rendeli. Azonban különös méltánylást érdemlő esetben az ötévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő bűncselekmények esetén is lehetséges az alkalmazása.

Ugyancsak követelmény feltételes ügyészi felfüggesztés alkalmazásának, hogy a bűncselekmény jellegére, az elkövetés módjára és a gyanúsított személyére tekintettel a feltételes ügyészi felfüggesztéstől a gyanúsított magatartásának kedvező változása várható.

Ügyészi felfüggesztés esetén az ügyészség az eljárást egy alkalommal években vagy években és hónapokban felfüggeszti. A felfüggesztés minimális tartama legalább egy év.

Nincs bírósági eljárás

Amennyiben az ügyészség az eljárás során alkalmazza a feltételes ügyészi felfüggesztést, és az eredményes, akkor bírósági eljárásra nem kerül sor.

Nem minden gyanúsítottal szemben alkalmazható

A büntetőeljárási törvény azt is meghatározza, hogy melyek a gyanúsítottnak azok a csoportjai, amelyeknél kizárt a feltételes ügyészi felfüggesztés. A rendelkezések értelmében nem lehet alkalmazni, ha a gyanúsított többszörös visszaeső, a bűncselekményt bűnszervezetben követte el. Ugyancsak nem lehet alkalmazni, ha a bűncselekmény halált okozott.

Többszörös visszaeső: az, akit a szándékos bűncselekmény elkövetését megelőzően visszaesőként végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, és az utolsó büntetés kitöltésétől vagy végrehajthatósága megszűnésétől a szabadságvesztéssel fenyegetett újabb bűncselekmény elkövetéséig három év még nem telt el.

Nem lehet akkor sem alkalmazni, ha a gyanúsított a szándékos bűncselekményt próbaidő alatt követte el, vagy a cselekményt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélése után követte el. Akkor sem alkalmazható, ha a bűncselekményt a szabadságvesztés végrehajtásának befejezése előtt, illetve próbára bocsátás vagy feltételes ügyészi felfüggesztés tartama alatt követte el.

Magatartási szabályok is előírhatók

A büntetőeljárási kódex azt is lehetővé teszi, hogy feltételes ügyészi felfüggesztés esetén az intézkedés alkalmazásával az ügyészség magatartási szabályokat határozzon meg a gyanúsított számára. Ilyen magatartási szabály lehet például, hogy a gyanúsított az okozott kárt térítse meg, vagy meghatározott célra anyagi juttatást teljesítsen. Az eljárási még több magatartási szabály alkalmazását is lehetővé teszi.

Pártfogó felügyelet alkalmazása

Feltételes ügyészi felfüggesztéskor arra is lehetősége van az ügyészségnek, hogy elrendelje a gyanúsított pártfogó felügyeletét.

Eredményesség esetén a gyanúsított nem büntethető, ellenkező esetben igen

Amennyiben a feltételes ügyészi felfüggesztésben meghatározott magatartási szabályokat a gyanúsított teljesíti, akkor a gyanúsított az általa elkövetett bűncselekmény miatt nem lesz büntethető. Azonban ha a nem eredményes az intézkedés, akkor a büntetőeljárást folytatni kell.

Kép forrása: Max Kleinen | Unsplash

- hirdetés -