Ingatlant vásárolsz? Ezeknek járj utána mindenképpen

- hirdetés -

Az ingatlan vásárlása nem egyszerű feladat, rengeteg időt elvesz az embertől, valamint nagy felelősséggel is jár. Éppen ezért ingatlan vásárlása előtt érdemes néhány dolognak utána járni, hogy biztos legyen az adásvétel.

Van-e valamilyen teher az ingatlanon?

Az ingatlan-nyilvántartást az ingatlan fekvése szerinti földhivatalok vezetik. Az ingatlan-nyilvántartás településenként tartalmazza az ország valamennyi ingatlanának meghatározott adatait, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és jogi szempontból jelentős tényeket. Az ingatlan-nyilvántartás tartalmazza továbbá az oda bejegyzett személyeknek a nyilvántartáshoz szükséges személyazonosító adatait és lakcím adatait.

Ahhoz, hogy megtudjuk, van-e a kinézett ingatlanon valamilyen teher, a tulajdoni lapját kell megnézni. A tulajdoni lap az ingatlan adatait, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és jogilag jelentős tényeket, továbbá azok jogosultjait és a jogosultak adatait tartalmazza.

- hirdetés

A tulajdoni lapot kétféleképpen lehet megtekinteni: személyesen az ingatlan fekvése szerinti földhivatalban kell kérelmezni egy erre rendszeresített formanyomtatványon. A másik lehetőség az az, hogy a Földhivatal Online szolgáltatás segítségével az interneten keresztül is lekérdezhető az adott ingatlan tulajdoni lapja. A szolgáltatás igénybevételéhez csak Ügyfélkapus hozzáférés szükséges.

tulajdoni lap minta
(A képre kattintva nagyobb méretben is megtekinthető.)

A rendszerben helyrajzi szám szerint, vagy az ingatlan címe alapján lehetséges a keresés. (Érdemes a helyrajzi szám alapján keresni, mert lakcím alapján nem mindig találja meg a rendszer az ingatlant.)

Amennyiben a kiválasztott ingatlanon van valamilyen teher, azt a III. részben találhatjuk meg. Teher lehet például valamilyen pénzintézeti kölcsön, vagy éppen haszonélvezeti jog. Ha az ingatlanon pénzintézeti kölcsön van (jelzálogjog és a hozzá kapcsolódó elidegenítési és terhelési tilalom), nem kell megijedni, az ingatlan adásvételekor a szerződésben kell rögzíteni, hogy hogyan kívánják tehermentesíteni az ingatlant a felek. Ha haszonélvezeti jog található az ingatlanon, akkor az könnyen törölhető.

Az ingatlan tulajdonosa

Mindképpen meg kell győződni, hogy az ingatlannak ki a tulajdonosa, ugyanis csak a tulajdonossal lehetséges a szerződéskötés. Természetesen arra is van lehetőség, hogy az ingatlan eladó tulajdonosa meghatalmazást adjon egy másik személynek, aki a nevében eljárhat, és ugyanez igaz a vevő oldaláról is.

Az ingatlan tulajdonosának adatait szintén a tulajdoni lapról tudhatjuk meg. Egyébként szerződéskötéskor a szerződést szerkesztő ügyvédnek vagy közjegyzőnek jogszabályi kötelezettséges, hogy hitelt érdemlően meggyőződjön az ingatlan tulajdonosáról.

Van-e valakinek elővásárlási joga?

Annak is fontos utánajárni, hogy a kiszemelt ingatlanra van-e valakinek elővásárlási joga. Ezzel leggyakrabban az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan esetében találkozhatunk, de egy társasházi alapító okiratban is kiköthető, hogy a tulajdonosoknak elővásárlási joga van. Osztatlan közös tulajdonnál a tulajdonostársaknak elővásárlási joga van harmadik személlyel szemben.

Elővásárlási jog: ha a tulajdonos meghatározott dologra nézve szerződéssel elővásárlási jogot alapít, és a dolgot harmadik személytől származó ajánlat elfogadásával el akarja adni, az elővásárlási jog jogosultja az ajánlatban rögzített feltételek mellett a harmadik személyt megelőzve jogosult a dolog megvételére.

Ha a megvásárolandó ingatlanon harmadik személynek elővásárlási joga van, úgy előbb az elővásárlási jogosultat kell megkeresni, hogy élni kíván-e az elővásárlási jogával. Amennyiben nem, úgy azt írásba kell rögzíteni, valamint a vételi ajánlatot is közölni kell a jogosulttal. Ha több jogosult van, akkor az összes jogosulttal közölni kell az ajánlatot. Azonban a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) ad egy kis könnyítést: nem terheli a kötelezettség a tulajdonost, ha annak teljesítése a jogosult tartózkodási helye vagy más körülmény miatt rendkívüli nehézséggel vagy számottevő késedelemmel járna.

Kép forrása: Alisa Anton | Unsplash

- hirdetés -