Mikor módosítható az utazási szerződés?

- hirdetés -

Az utazási szerződés szabályozásával kapcsolatosan jelentős módosításokat hajtott végre a jogalkotó, így érdemes megnézni azokat az eseteket, amikor az utazási szerződés módosítható.

Polgári Törvénykönyv

Az utazási szerződés fogalmát a Polgári Törvénykönyvben (Ptk.) találhatjuk meg. A rendelkezések értelmében utazási szerződés alapján a vállalkozó utazás és az út egyes állomásain való tartózkodás megszervezésére, továbbá kapcsolódó szolgáltatások nyújtására, a megrendelő a szolgáltatások átvételére és díj fizetésére köteles.

A legtöbb probléma éppen a díjfizetéssel kapcsolatosan szokott felmerülni, amikor is az utazásszervező egyoldalúan (akarja) emelni az árat, különböző okokra hivatkozva.

Utazási szolgáltatásokra vonatkozó külön jogszabály

- hirdetés

Az utazási szerződéssel kapcsolatos keretszabályait a Ptk. tartalmazza, azonban a részletszabályokat az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló kormányrendeletben találhatjuk meg.

Az utazási szerződések díja egyoldalúan nem emelhető, kivéve ha erről a szerződésben külön szó esik, de ilyen esetekben sem lehet bármilyen okokra hivatkozva díjat emelni, ugyanis csak a hivatkozott kormányrendeletben meghatározott okok miatt lehetséges a díjemelés.

A rendelkezések értelmében a díj emelésére kizárólag a személyszállítás árának az üzemanyag vagy egyéb energiaforrás költségei változása miatt.

Ugyancsak díjemelési ok lehet, ha azoknak a részszolgáltatásoknak a díja változik meg, amelyet nem az utazásszervező vállalkozás állapítja meg a költségét, hanem egy harmadik személy. Ilyen lehet például a repülőtéri illeték változása.

A rendelet szerint jogszerű az egyoldalú díjemelés, ha az adott utazási szolgáltatás esetében irányadó devizaárfolyamok változnak.

Határidő

A rendelet azt is meghatározza, hogy meddig, milyen határidőig lehetséges a díjemelés. A díj emelésére – annak mértékétől függetlenül – kizárólag akkor kerülhet sor, ha az utazásszervező erről legkésőbb húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt értesíti az utazót. A díjemelésről az utazásszervező tartós adathordozón, a díjemelés indoklásával, illetve a számítások feltüntetésével világos és közérthető módon kell tájékoztatni az utazót.

Bírósági vagy fogyasztóvédelmi eljárás

Amennyiben az utazásszervező jogtalanul, nem a jogszabályoknak megfelelően módosítja egyoldalúan a szerződést, akkor az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt támadható meg az utazási szerződés. Természetesen nem csak a fogyasztóvédelmi út áll a fogyasztó előtt, hanem a bírósági út is, ahol természetesen kártérítés is kérhető.

Kép forrása: JESHOOTS.COM |Unsplash

- hirdetés -