Hogy alapítható haszonélvezeti jog?

- hirdetés -

A legtöbbször akkor kerül haszonélvezeti jog alapításra egy ingatlanra, amikor ingatlan adásvétele, vagy ajándékozása történik. De ha nincs sem adásvétel, sem ajándékozás, akkor hogy alapítható?

A haszonélvezeti jog

A haszonélvezeti jogról nem akarok túl sokat írni, ugyanis korábbi cikkemben már foglalkoztam vele, de érdemes feleleveníteni az akkor leírtakat. E jog szabályait a Polgári Törvénykönyvben (Ptk.) találhatjuk meg. A hatályos szabályok értelmében a jog jogosultja e jogánál fogva a más személy tulajdonában álló dolgot birtokokában tarthatja, használhatja, hasznosíthatja és hasznait szedheti. Fontos megegyezni, hogy a haszonélvezeti jog személyhez tapad, nem örökölhető, és ha elhunyt a jog jogosultja, akkor a haszonélvezeti jog is megszűnik.

Mind ingó, mind ingatlan esetében alapítható: ingó dolognál kötelező a dolgot átadni, ingatlan esetében az ingatlan-nyilvántartásba kell bejegyezni.

Alapítás: jogszabály, vagy szerződés által

- hirdetés

Kétféleképpen lehet alapítani: előírhatja jogszabály, vagy a felek szerződéses úton is alapíthanak ilyen jogot.

Mint korábban említettem, a legtöbben akkor alapítanak haszonélvezeti jogot, ha ingatlan vásárolnak, vagy ajándékoznak. Azonban arra is lehetőség van, hogy a felek utóbb, szerződéses úton alapítsanak haszonélvezeti jogot. Figyelemmel arra, hogy a haszonélvezeti jogot ingatlan esetében be kell jegyezni az ingatlan-nyilvántartásba, úgy vagy közjegyző vagy ügyvéd előtt kell megkötni a szerződést.

A szerződésben rögzíteni kell, hogy milyen ingatlanra kívánják alapítani, valamint hogy az milyen időtartamra alapítják (jellemzően holtig tartó haszonélvezeti jogot szoktak alapítani, de lehetséges a határozott időre szóló is).

Az okiratban meg kell határozni az ingatlan értékét és a haszonélvezeti jog értékét is. Értékének a kiszámításának a módját az illetékekről szóló törvényben találhatjuk meg (72. § (2) bekezdésben).

Illeték

A haszonélvezeti jog vagyoni értékű jog, így vagyonszerzési illetéket kell fizetni a megszerzésekor. Amennyiben a jog jogosultja egyeneságbeli rokona az ingatlan tulajdonosának, akkor ebben az esetben a haszonélvezeti jog alapítása illetékmentes.

Földhivatali eljárási díj

Ha a felek a jog alapítását az adásvételi (vagy ajándékozási) szerződésben vagy azzal egyidőben határozzák meg, akkor a tulajdonjog bejegyzéssel együtt, egy eljárásban bejegyeztethető a két jog, vagyis egy eljárási díjat kell fizetnie.

Amennyiben külön szerződésben alapítanak a felek haszonélvezeti jogot, akkor is fizetni kell a földhivatali eljárási díjat (igazgatási szolgáltatási díj), ami jelenleg 6.600,- Ft összegű.