Amikor nem kell alkalmazni a GDPR-t: a háztartási célú adatkezelés

- hirdetés -

Az általános adatvédelmi rendelet (vagy ahogy a legtöbben ismerik: GDPR) tavaly év közben lépett hatályba. Nagyon sok oldalon lehet olvasni a rendelet szabályairól, annak értelmezéseiről, azonban arról kevés szó esik, hogy mikor, milyen esetekben nem kell alkalmazni a GDPR rendelet szigorú szabályait.

A GDPR hatálya

Az általános adatvédelmi rendelet egyértelműen meghatározza, hogy milyen adatkezelések tartoznak a rendelkezések hatálya alá. A GPDR rendeletet az alábbi esetekre kell alkalmazni (Rendelet 2. cikk):

  • a személyes adatok részben vagy egészben automatizált módon történő kezelésére, valamint
  • azoknak a személyes adatoknak a nem automatizált módon történő kezelésére, amelyek valamely nyilvántartási rendszer részét képezik, vagy amelyeket egy nyilvántartási rendszer részévé kívánnak tenni.

Mikor nem kell alkalmazni a GDPR-t

Ugyancsak a rendelet 2. cikke tartalmazza, hogy az általános adatvédelmi rendelet hatálya mire nem terjed ki, vagyis milyen esetekben nem kell alkalmazni. A rendelkezések értelmében a GDPR nem alkalmazandó a személyes adatok kezelésére, ha azt természetes személyek kizárólag személyes vagy otthoni tevékenységük keretében végzik (háztartási adatkezelés).

Háztartási célú adatkezelés

- hirdetés

A GDPR rendelet bevezető rendelkezéseimben is elolvasható, hogy a rendelet nem alkalmazandó a személyes adatoknak a természetes személy által kizárólag személyes vagy otthoni tevékenység keretében végzett kezelésére, amely így semmilyen szakmai vagy üzleti tevékenységgel nem hozható összefüggésbe.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (“érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

Személyes vagy otthoni tevékenységnek minősül például a levelezés, a címtárolás, valamint az említett személyes és otthoni tevékenységek keretében végzett, közösségi hálózatokon történő kapcsolattartás és online tevékenységek. E rendeletet kell alkalmazni azonban azokra az adatkezelőkre és adatfeldolgozókra, akik a személyes adatok ilyen személyes vagy otthoni tevékenység keretében végzett kezeléséhez az eszközöket biztosítják.

Kép forrása: Thought Catalog