Jogalap nélküli gazdagodás visszatérítése

- hirdetés -

Az alperes mint beruházó, az érintett kerületi önkormányzat, valamint a felperes és két másik gazdasági társaság egy bevásárlóközpont megépítése érdekében ötoldalú megállapodást kötöttek, amelyben az alperes különböző infrastruktúrafejlesztési munkák elvégzését ingyenesen vállalta. A beruházás megvalósítása során ugyanakkor az alperes ezt meghaladóan további, a felperes tulajdonát képező metróvégállomás átépítésével járó munkákat is elvégzett.

Az alperes viszontkeresetében a metróvégállomás fejépületének értékét növelő beruházásra tekintettel a felperesnek a jogalap nélküli gazdagodás visszatérítésére kötelezését kérte.

A másodfokú bíróság ítéletével az elsőfokú bíróságnak a viszontkeresetnek részben helyt adó ítéletét helybenhagyta. Kiemelte, hogy az említett ötoldalú megállapodás atipikus szerződésnek minősült, és az abban meghatározott műszaki tartalmon túli, a viszontkereseti követelés alapjául szolgáló építési munkák nem tekinthetők pótmunkának. Ehhez képest a felperes nem bizonyította azt a tényállítását, hogy a felek ráutaló magatartása folytán az ötoldalú megállapodás ingyenessége e munkákra is kiterjedt. Az alperes ezért az igényét a jogalap nélküli gazdagodás szabályai alapján érvényesíthette, és megalapozottan követelte a felperesnél mint a metróvégállomás tulajdonosánál bekövetkezett gazdagodás visszatérítését.

- hirdetés

A felperes felülvizsgálati kérelme folytán eljárt Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta. Rámutatott arra, hogy a másodfokú bíróság a felülvizsgálati kérelemben hivatkozott eljárási szabálysértések nélkül hozta meg a jogerős ítéletét: a felperes fenti tényállítása bizonyítatlanságának következményeit helyesen alkalmazta, az indokolási kötelezettségét teljesítette, és a jogerős ítélet okszerűtlen bizonyítékmérlegelést nem tartalmazott. Kifejtette, hogy a másodfokú bíróság az ötoldalú megállapodást helyesen minősítette atipikus szerződésnek, és helyesen állapította meg azt is, hogy a viszontkeresetben megjelölt, az eredetileg meghatározott műszaki tartalmat meghaladó munkák pótmunkának nem tekinthetők. Utalt továbbá arra, hogy külön felülvizsgálati támadás hiányában a másodfokú bíróságnak a jogalap nélküli gazdagodás egyéb feltételeinek fennállásával, és a visszatérítendő gazdagodás mértékével összefüggő jogi indokainak helytállóságát nem vizsgálhatta.

Kép forrása: Headway

FORRÁSKúria
- hirdetés -

JOGI HÍREK

Számhordozási vita: a Telekom fellebbezett a hatóság döntése ellen

Többszörösen is megalapozatlanul utasította el előfizetője számhordozási kérelmét a Magyar Telekom Nyrt., ezért a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a szolgáltatót tízmillió forintos,...

Jogalap nélküli gazdagodás visszatérítése

Az alperes mint beruházó, az érintett kerületi önkormányzat, valamint a felperes és két másik gazdasági társaság egy bevásárlóközpont megépítése érdekében ötoldalú megállapodást kötöttek, amelyben...

Változik a Magyar Honvédség adatkezelési joga

Technikai törvénymódosítást kezdeményezett a honvédségi adatkezelést érintően a Honvédelmi Minisztérium (HM). A törvénymódosításra azért van szükség, hogy ezzel is erősítsék Magyarország védelmét és biztonságát.A...

A gyilkost is megilleti az internetes elfeledtetés joga

A német alkotmánybíróság megerősítette az interneten nyilvánosan hozzáférhető személyes adatok töröltetéséhez fűződő jogot, szerdán ismertetett döntése szerint az úgynevezett elfeledtetési jog súlyos bűncselekmények elkövetőit...

Határozott idejű kormányzati szolgálati jogviszony tárgyában döntött a Kúria

A közszolgálati jogviszonyban különös tekintettel a kötött létszámgazdálkodásra a munkáltatónak meghatározott létszámmal kell ellátnia a feladatát és e kötelezettségét akkor is teljesítenie kell, amikor...