Hogy törölhető az elhunyt hozzátartozó haszonélvezeti joga az ingatlan-nyilvántartásból?

- hirdetés -

A legtöbben csak akkor értesülnek arról, hogy az általuk eladni kívánt ingatlanon holtig tartó haszonélvezeti jog van valamelyik hozzátartozója javára (jellemzően szülők), amikor az ingatlant el kívánja adni. Éppen ezért érdemes azzal tisztában lenni, hogy hogyan töröltethető a leggyorsabban az ingatlan-nyilvántartásból, az ingatlan tulajdoni lapjáról a haszonélvezeti jog.

Haszonélvezeti jog tartalma

Nagyon hosszan nem akarok arról írni, hogy mit jelent a haszonélvezeti jog és annak mi a tartalma, ugyanis korábban már részletesen bemutattam. De röviden: A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) értelmében haszonélvezeti jogánál fogva a jogosult a más személy tulajdonában álló dolgot birtokában tarthatja, használhatja, hasznosíthatja és hasznait szedheti. Vagyis a dologgal való rendelkezés joga (pl. eladás) a dolog tulajdonosánál marad, míg a haszonélvezet tárgya feletti használati és hasznosítási jog a haszonélvezeti jog jogosultját illeti meg.

Az elhunyt hozzátartozó haszonélvezeti jogának törlése

Tekintettel arra, hogy a haszonélvezeti jog személyhez kapcsolodó jog, így a jogosult halálával e jog megszűnik. Amennyiben az elhunyt hozzátartozó javára haszonélvezeti jog volt bejegyezve az ingatlan-nyilvántartásba, úgy azt törölni kell, ugyanis a földhivatal magától nem törli, csak kérelemre.

- hirdetés

Első lépésben az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát kell beszerezni. Amennyiben ez már nem áll rendelkezésre, elveszett, vagy megrongálódott, akkor a kormányablakban lehet igényelni a pótlást.

Második lépésben a Földhivatal honlapjáról lehet letöltni a kérelmet, amelynek kitöltésével lehet kezdeményezni a haszonélvezeti jog törlését (nyomtatvány neve: ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítására irányuló kérelem I-II.).

Ha a hivatkozott kérelmet kitöltöttük, akkor az ingatlan fekvése szerinti földhivatalba kell elmenni, ahol a halotti anyakönyvi kivonat másolatát és a fenti kitöltött kérelmet kell leadni. A földjhivatali eljárás díja haszonélvezeti jog törlése esetén díjmentes.

Amennyiben a kérelmet leadtuk, az illetékes földhivatal úgynevezett sommás eljárásban 8 napon belül dönt a leadott kérelmünk elintézéséről, és postai úton köldi meg a haszonélvezeti jog törléséről szóló határozatot.

E jog törléséhez ügyvédi képviselet nem szükséges, bárki elintézheti.