Black friday: érvényesíthető az elállási jog

- hirdetés -

Nincs olyan online üzlet, amelyik ne csatlakozott volna a black friday-hoz, amikor is jelentős árkedvezményekkel lehet megvásárolni a kinézett árut. Azonban a nagy vásárlás közepette érdemes megjegyezni, hogy a black friday alkalmával is lehet élni az elállás jogával.

Elállási jog

Az elállási jog egy fogyasztóvédelmi jogintézmény. A lényege az, hogy ha távértékesítés (webshop, telefonon keresztül történő vásárlás, stb) segítségével vásárol a fogyasztó árut, akkor bizonyos időn belül minden további jogkövetkezmény nélkül el lehet állni a vásárlástól, és a megvásárolt árut vissza lehet küldeni, amelynek vételárát a vállalkozás köteles fisszafizetni.

Az elállási jog az egyik legfontosabb fogyasztóvédelmi jog

E fogyasztóvédelmi jogot uniós rendelkezések hatására kellett átültetni a magyar jogba. Ez azt jelenti, hogy az elállási joggal kapcsolatos szabályokat a 45/2014-es kormányrendelet tartalmazza.

- hirdetés

Sokan nem tudják, hogy ha pl. interneten keresztül vásárolunk egy terméket, akkor gyakorlatilag az eladó és a vásárló (fogyasztó) között egy szerződéskötés történik mégpedig úgy, hogy a felek között nincs fizikai kapcsolat, csupán elektronikus (távol levők között).

Az elállás egy olyan egyoldalú nyilatkozat a fogyasztó részéről, amellyel mindenféle indokolás nélkül, a jogszabályban meghatározott idő alatt elállhat a vásárlástól, a terméket visszaküldheti és az áru árát visszakapja.

A fenti hivatkozott kormányrendelet egyértelműen meghatározza, hogy mit jelent a távol lévők között kötött szerződés. A rendelkezések értelmében olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Távol levők között kötött szerződés esetén (üzlethelyiségen kívül kötött szerződés) a fogyasztót indokolás nélküli elállási jog illeti meg az alábbi határidőn belül:

  • egy termék adásvétele esetén az átvétel napjától számított tizennégy napon belül
  • több termék vásárlása esetén, ha a termékek szolgáltatására külön időpontban kerül sor, akkor az utoljára szolgáltatott termék kézhezvételétől számított tizennégy napon belül
  • szolgáltatás nyújtása esetén a szerződéskötéstől számított tizennégy napon belül.

Az eladó (vállalkozó) és a fogyasztó kötelezettsége

Ha a fogyasztó az elállási jogával él, akkor a vállalkozás haladéktalanul,  de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított tizennégy napon belül köteles visszatéríteni a fogyasztó részére a vételárat. A fogyasztó kötelezettsége az elállási jog gyakorlása esetén az, hogy az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, vagy visszavinni a terméket. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt küldi el. A visszaküldés költsége a fogyasztót terheli.

Esetek, amikor nem lehet élni az elállás jogával

A korábban hivatkozott kormányrendelet tételesen felsorolja, hogy mely, milyen áruk esetében nem lehet élni az elállás jogával. A teljes felsorolástól eltekintek, a teljes lista a 45/2014-es kormányrendeletben található. Csak példálózó jelleggel:

  • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
  • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
  • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
  • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

Kép forrása: rupixen.com

AJÁNLOTT CIKKEK

Dr. Keserű Imre
Az oldal szerzője és tulajdonosa dr. Keserű Imre ügyvéd, aki a Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar jogász szakán végzett. Saját neve alatt működő ügyvédi irodája 2019. október 1-jén kezdte meg működését. Kapcsolat: drkeseruimre@drkeseru.hu

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Kérjük, írja be véleményét!
írja be ide nevét

JOGI HÍREK

A tartósan kórházban kezelt gyermekek oktatásánál lát gondokat az ombudsman

A tartósan kórházban gyógykezelt gyermekek oktatására vonatkozó szabályok felülvizsgálatát kezdeményezi Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa.Az ombudsman hivatala közleményében azt írta: Kozma Ákos átfogó...

Szigorítják a közjegyzők kinevezését

Szigorítja a közjegyzővé történő kinevezés feltételeit, valamint megszünteti az ingyenes céginformációs szolgáltatás korábbi korlátozását az a törvénymódosítás, amelyet 135 igen, 16 nem, 18 tartózkodás...

Bírósági közvetítés közigazgatási perekben – Egyre több az egyezség

2018. év eleje óta van lehetőség bírósági közvetítői eljárásokra a közigazgatási perekhez kapcsolódóan. Alig egy év elteltével, 2019 első negyedévében már tizenegy egyezség született...

Korszakalkotó projekteket zárt az Országos Bírósági Hivatal

Az OBH az ügyfelek elégedettsége érdekében megteremtette a kulturált, kényelmes, egyszerű, gyors és biztonságos ügyintézési körülményeket, Magyarország az ítélkezést támogató fejlesztések területén tartalmas új...

Határozott idejű kormányzati szolgálati jogviszony tárgyában döntött a Kúria

A közszolgálati jogviszonyban különös tekintettel a kötött létszámgazdálkodásra a munkáltatónak meghatározott létszámmal kell ellátnia a feladatát és e kötelezettségét akkor is teljesítenie kell, amikor...