Munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel

- hirdetés -

A munkaviszony megszüntetésére vonatkozó szabályokat a Munka Törvénykönyvében (Mt.) találhatjuk meg. Ebben a témakörben már több cikket is írtam, pédául azzal kapcsolatosan is, hogy az Mt. alapján milyen módokon szüntethető meg egy munkaviszony.

A munkaviszony megszüntetésének módjai

A hatályos szabályok szerint a munkaviszony három módon szüntethető meg: közös megegyezéssel, felmondással, vagy azonnali hatályú felmondással. Az Mt. a felmondással és az azonnali hatályú felmondással történő munkaviszony megszüntetés szabályait részletes tartalmazza. A közös megegyezéssel történő munkaviszony megszüntetést csak megemlíti, semmilyen szabályt nem alkotott meg hozzá a jogalkotó, és ez nem véletlen.

Békés munkaviszony megszüntetés: közös megegyezés

A munkaviszony megszüntetésének a legbékésebb módja az, ha a felek közös megegyzéssel szüntetik meg ezt a tartós jogviszonyt. Éppen ezért a jogalkotó semmilyen szabályt nem alkotott meg arra, ha a felek ilyen módon akarják a munkaviszonyt megszüntetni. Természetesen az egyéb (jóhiszeműség, tisztességes eljárás, stb), munkajogi szabályoknak meg kell felelnie a közös megegyzésnek, de gyakorlatilag a felek a közös megegyzés tartalmában szabadon állapodhatnak meg.

- hirdetés

A közös megegyezéssel történő munkaviszony megszüntetésee mind a munkavállaló, mind a munkáltató oldaláról tekintve kedvező, ugyanis mindkét félnél felmerülhetnek olyan esetek, amikor a munkaviszonyt a lehető leghamarabb kell megszüntetni. Munkavállalói oldalról például felmerülhet az az eset is, hogy talált egy, a számára kedvező új munkát, azonban az új munkahelyén azonnal munkába kellene állnia.

A közös megegyezés keretéében a felek szabadon megállapodhatnak, hogy a munkaviszonyt mikortól kívánják megszüntetni. Ugyancsak rendelkezhetnek a közös megegyzésben arról, hogy versenytilalmi megállapodást kötnek egymással a felek.

A munkaviszony közös megegyzéssel történő megállapodásban a felek megszüntetésére irányuló akaratának egyértelműnek, kifezetettnek és feltétel nélkülinek kell lennie.

- hirdetés -