Ingatlan ajándékozása testvérnek

- hirdetés -

Az ingatlan adásvételi szerződések mellett a második legnépszerűbb szerződés az ingatlanok körében az ajándékozási szerződés. Az onban a legtöbben úgy tudják, hogy ingatlan ajándékozása testvérnek teljesen illetékmentes, azonban ez nem így van.

Az ajándékozási illeték tárgya

Az ajándékozási illeték tárgyainak felsorolását az illetékekről szóló törvényben találhatjuk meg. A rendelkezések értelmében az ajándékozási illeték tárgya az ingatlan ajándékozása, ingó ajándékozása, valamint vagyoni értékű jognak ingyenes alapítása, ilyen jognak vagy gyakorlásának ingyenes átengedése, továbbá az ilyen jogról ellenszolgáltatás nélkül történő lemondás.

Illetékmentesség: rokonság foka

Az ingatlan ajándékozása esetén az illetékmentességet a rokonság foka határozza meg. Ugyanis a hivatkozott illetéktörvény szerint mentes az ajándékozási illeték alól az ajándékozó egyenes ági rokona (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is), illetve házastársa által megszerzett ajándék.

- hirdetés

Vagyis az egyenesági rokonok között az ajándékozás mentes az illeték alól, ilyen esetekben ajándékozási illetéket nem kell fizetnie az ajándékot megszerzőnek.

Ki minősül egyenesági rokonnak?

Erre a kérdésre a Polgári Törvénykönyv adja meg a választ. A rokoni kapcsolatokról szóló részben (4:96. §) a rendelkezések értelmében egyenesági a rokonság azok között, akik közül az egyik a másiktól származik. Oldalágon rokonok azok a nem egyenesági rokonok, akiknek legalább egy közös felmenő rokonuk van.

Testvérek között ajándékozott ingatlan ajándékozása illettékmentes?

A fentieket elolvasva egyértelmű a válasz: amennyiben testvér ajándékoz testvérnek ingatlant, akkor az ajándékozás nem illetékmentes, az ajándékozás után illetéket kell fizetni. Amennyiben ingatlan az ajándékozás tárgya, akkor az ajándékozási illeték mértéke 9 százalék.