Mit jelent a versenytilalmi megállapodás?

- hirdetés -

A versenytilalmi megállapodás egyre gyakrabban alkalmazott szerződés, főleg a multinacionális cégek körében, ezzel is biztosítva a helyzetüket a piaci versenyben. Azonban nem biztos hogy tudja mindenki, pontosan mit jelent ez a megállapodás. E megállapodásnak a részletszabályait a Munka Törvénykönyvében (Mt.), azon belül is a munkaviszonyhoz kapcsolódó egyes megállapodások között találhatjuk meg.

A megállapodás lényege

A versenytilalmi megállapodás lényege az, hogy a munkáltató és a munkavállaló megállapodása alapján a munkavállaló legfeljebb a munkaviszony megszűnését követő két évig nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel a munkáltatója jogos gazdasági érdekét sértené vagy veszélyeztetné.

Ezzel a megállapodással a munkáltatók éppen azt akarják megakadályozni, hogy a jól képzett (volt) munkavállalója, aki nála szerezte meg a tudást egy olyan munkáltatónál létesítsen új munkaviszonyt, aki a volt munkáltatónak konkurencia, vagy létesítsen saját vállalkozást.

A versenytilalmi megállapodás szabályai

- hirdetés

Amennyiben a munkáltató a munkavállalóval ilyen megállpodást (szerződést) kíván kötni, akkor e megállapodásban rögzített kötelezettségek teljesítéséért a munkáltatónak megfelelő ellenértéke kell fizetnie a munkavállaló részére. A megállapodásnak az egyik legfontosabb része az ellenérték. Az Mt. meghatározza azt is, hogy az ellenérték a megállapodás tartamára nem lehet kevesebb, mint az azonos időszakra járó alapbér egyharmada. Ez a szabály csak a minimum összeget határozza meg, természetesen ettől az értéktől a felek eltérhetnek, de csakis pozitív irányba, a munkavállaló javára.

Nagyon fontos megjegyezni, hogy az ellenértéket kizárólag pénzben lehet megfizetni.

Ugyancsak meghatározza a jogszabály azt is, hogy az ellenérték összegének meghatározásánál különösen arra kell tekintettel lenni, hogy a megállpodás milyen mértékben korlátozza a munkavállalót egy újabb munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésében.

A megállapodásban részletesen meg kell határozni, hogy a tilalom milyen jellegű tevékenységre, milyen munkakörre terjed ki.

A megállapodás megszegése

Amennyiben a munkavállaló a megállapodásban foglaltakat megszegi, vagyis a volt munkáltatója jogos gazdasági érdekét sértené vagy veszélyeztetné, akkor a felek a megállapodásba kötbért köthetnek is.

Titoktartás

Érdemes megemlíteni, hogy a munkavállalót a munkaviszony megszűnése után is köti a titoktartás, mégpedig ellenérték, külön kikötés nélkül.

Kép forrása: Nick Morrison

- hirdetés -