A járművezetéstől eltiltás szabályai

- hirdetés -

Járművezetéstől eltiltás nem csak a büntetőeljárás során lehet alkalmazni, hanem a szabálysértési törvény értelmében a szabálysértési eljárásban is alkalmazható szankció. Azonban az esetek túlnyomó többségében a járművezetéstől eltiltás szankciót büntetőeljárás során alkalmazzák, így most ennek a szabályait fogjuk áttekinteni.

A járművezetéstől eltiltás, mint büntetés

A vezetéstől eltiltás büntetőjogi szabályok alapjait a Büntető Törvénykönyvben (Btk.), a büntetések között találhatjuk meg, mégpedig a büntetések között. A Btk. vonatkozó rendelkezése értelmében járművezetéstől azt lehet eltiltani, aki az engedélyhez kötött járművezetés szabályainak megszegésével követi el a bűncselekményt, vagy bűncselekmények elkövetéséhez járművet használ.

A Btk. meghatározza azon cselekmények körét is, amikor nincs mérlegelési lehetőség, vagyis a járművezetéstől eltiltás kötelező. A hatályos szabályok szerint a járművezetéstől el kell tiltani azt, aki járművezetés ittas állapotban vagy járművezetés bódult állapotban bűncselekményt követ el. Azonban a jogalkotó megadta a jogalkalmazónak azt a lehetőséget, hogy különös méltánylást érdemlő esetben a járművezetéstől eltiltás kötelező alkalmazása mellőzhető.

A járművezetéstől eltiltás: milyen járműre vonatkozik?

- hirdetés

A Btk. ugyancsak segítséget nyújt abban a jogalkalmazónak, hogy a járművezetéstől eltiltást meghatározott fajtájú és kategóriájú járműre alkalmazza. Vagyis meg van arra a lehetőség, hogy ha valaki segédmotoros kerékpárt vezetett ittasan, akkor az eltiltás csak e kategóriára vonatkozzon.

Kérdésként merülhet fel, hogy egy robbanómotoros kerékékpárral elkövethető-e az ittas vezetés bűncselekmény, és emiatt kiszabható-e járművezetéstől eltiltás büntetés. A Kúria ezzel kapcsolatosan korábban már hozott egy határozatot (460/2018/5. számú ügy). Ebben a határozatában a bíróság megállapította, hogy ebben az esetben járművezetéstől eltiltás nem alkalmazható. Indokolása értelmében a járművezetéstől eltiltás kizárólag engedélyhez kötött jármű vezetésére vonatkozhat. A robbanómotorral ellátott kerékpár, mint járműfajta nem szerepel az engedélyköteles járművek között, ezért annak vezetéséhez vezetői engedély sem szükséges. Ennél fogva a járművezetéstől eltiltás egyéb törvényi feltételeinek fennállása esetén sem kerülhet sor az ilyen járművek vezetésétől való eltiltásra.

Az eltiltás időtartama

A Btk. szabályainak értelmében a járművezetéstől eltiltás határozott ideig tart, vagy végleges hatályú. A határozott ideig tartó járművezetéstől eltiltás legrövidebb tartama 1 hónap, míg a leghosszabb tartama 10 év. Az eltiltás időtartamát hónapokban vagy években, illetve években és hónapokban határozhatja meg a bíróság.

Fontos kiemelni, hogy ha valakit a bíróság el akar tiltani a járművezetéstől, akkor e büntetés kiszabásának nem feltétele az, hogy az illető rendelkezzen vezetői engedéllyel. Ugyanis ha nincs jogosítványa, akkor is eltiltható a vezetéstől, így az eltiltott személy az eltiltás időtartama alatt nem szerezhet vezetői engedélyt.

Mint néhány bekezdéssel korábban említésre került, a vezetéstől eltiltás végleges hatályú is lehet. E büntetést a bíróságnak kellő mérlegelés után szabad csak kiszabnia, amellyel kapcsolatosan figyelembe kell vennie a 38/2007. BK véleményben foglaltakat, amely a járművezetéstől eltiltás alkalmazásának szempontjait tartalmazza. Végleges hatállyal az tiltható el, aki a járművezetésre alkalmatlan. Alkalmatlan az a közlekedési bűncselekményt elkövető, aki a jármű biztonságos vezetésére életkoránál, betegségénél vagy személyisége valamely tartós korlátozottságánál fogva képtelen.

A végleges hatályú eltiltással bővebben nem foglalkozok ebben a cikkben, mert már korábban részletesen írtam erről a büntetésről.

A járművezetéstől eltiltás végrehajtása

A vezetéstől eltiltás végrehajtásának szabályait a büntetések, az
intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló törvény (Bv.) tartalmazza. A hatályos szabályok szerint a járművezetéstől eltiltás esetén az ezzel összefüggő feladatok ellátásáról a fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala a bíróság értesítése alapján gondoskodik. Az ellenőrzést a rendőrség végzi.

A jogszabály a járművezetés újbóli gyakorlását a járművezetéshez szükséges jártasság igazolásától teszi függővé, az elítélt a járművezetés újbóli gyakorlását mindaddig nem kezdheti meg, amíg a járművezetéshez szükséges jártasságot nem igazolja a járási hivatalnál.

Utánképzés szabályai

Járművezetéstől eltiltás büntetés alkalmazásánál a legtöbb esetben szükség van utánképzésre, és csak ezen utánképzés sikeres elvégzését követően adható vissza a vezetői engedély. A hatályos szabályok értelmében utánképzésen kell részt vennie annak a járművezetőnek:

  • akit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság közlekedési szabálysértés miatt legalább 6 hónapra, illetve
  • akit a bíróság közlekedési bűncselekmény elkövetése miatt a járművezetéstől eltiltott, továbbá
  • akinek vezetői engedélyét a közúti közlekedési előéleti pontrendszer alapján az eljáró hatóság visszavonta.

Mivel az utánképzésről korábban már írtam egy részletes cikket, így akit az utánképzéssel kapcsolatos szabályok érdekelnek, az elolvashatja a vonatkozó cikkben.

Nagyon fontos megjegyezni, hogy akit a járművezetéstől eltiltottak és utánképzésre kötelezett, az az eltiltás hatálya alatt is elvégezheti az utánképzést, ugyanis ennek nincs jogszabályi akadálya.

Pénzbüntetés a járművezetéstől eltiltás mellett

A járművezetéstől eltiltás büntetés mellett a bíróság pénzbüntetés kiszabását is alkalmazhatja, amelynek szabályiról is írtam már korábban.

Kép forrása: takahiro taguchi

- hirdetés -

JOGI HÍREK

GDPR: 87 millió forint bírságot szabtak ki az idén

Idén 87 millió forint bírságot szabott ki az adatvédelmi hatóság az uniós adatvédelmi irányelvek (GDPR) megsértése miatt – mondta Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi...

A tartósan kórházban kezelt gyermekek oktatásánál lát gondokat az ombudsman

A tartósan kórházban gyógykezelt gyermekek oktatására vonatkozó szabályok felülvizsgálatát kezdeményezi Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa.Az ombudsman hivatala közleményében azt írta: Kozma Ákos átfogó...

Így ütnek el egy gyalogost – videót tett közzé a rendőrség egy gyalogos gázolásról

A Váci Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya folytat eljárást egy 34 éves budapesti férfi ellen, aki egy kijelölt gyalogos-átkelőhelyen ütött el egy 71 éves nőt Vácon...

Olcsóbb lett az euró átutalásának díja

A határokon átnyúló fizetésekre vonatkozó új uniós szabályoknak köszönhetően a fogyasztók és a vállalkozások pénzt takarítanak meg.A mai naptól az euróövezeten kívüli tagállamokban a...

Gyermekei veszélyeztetése miatt börtönre ítéltek egy nőt

Nyolc hónap börtönbüntetésre ítélte hétfőn a Komlói Járásbíróság azt a nőt, aki kiskorú gyermekei testi, értelmi, erkölcsi fejlődését veszélyeztette – közölte a honlapján a...