A munkavállalói biztosíték a korábban hatályos Munka Törvénykönyvben (Mt.) nem volt fellelhető, ezt a jogintézményt az új Mt. vezette be. A munkavállalói biztosíték a munkavállalóval szembeni kártérítési igény kielégítésének megkönnyítése. E jogintézmény nagyon hasonló az óvadékhoz (kaució), amely a lakásbérleti szerződéseknél is használatos.

A megállapodás feltételei

A munkavállalói biztosítékról szóló megállapodás alapvető feltétele, hogy a munkavállaló a munkaköre során más munkavállalótól vagy harmadik személytől pénzt, más értéket vesz át, vagy részükre ilyen kifizetést, átadást teljesít, vagy a felsoroltakat ellenőrzi. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy munkavállalói biztosíték alkalmazható például a pénztáros, kontroller, vagy éppen egy belső ellenőr esetén. Fontos megemlíteni, hogy olyan munkakörben, ahol a pénz vagy az értékek kezelése nem a munkakörhöz tartozó rendszeres tevékenység, vagyis eseti jellegű, akkor ebben az esetben munkavállalói biztosítékot nem lehet alkalmazni.

A munkavállalói biztosíték összege

Az Mt. azt is meghatározza, hogy mennyi lehet maximum a biztosíték összege. Az összeg nem haladhatja meg a munkavállaló egyhavi alapbérének az összegét. Az Mt. azt is rögzíti, hogy ha a munkavállaló alapbére növekszik, akkor a munkáltató nem követelheti a biztosíték összegének kiegészítését.

Letétként való kezelés

A munkáltató a munkavállaló által adott biztosítékot gyakorlatilag letétként kezeli, mégpedig külön számlán kell kezelni az ilyen összegeket.

A biztosíték visszafizetése

Amennyiben a munkavállaló munkaviszonya megszűnik, vagy már a munkakörének változása miatt már nem kezel pénzt, kifizetéseket nem ellenőriz, stb. akkor a munkáltató köteles visszafizetni a munkavállaló részére a biztosíték jegybanki alapkamattal növelt összegét.

A biztosíték munkáltató általi felhasználása

Az Mt. azt is meghatározza, hogy a munkáltató milyen szabályok alapján használhatja fel a munkavállalói biztosítékot, amennyiben pl. pénztárhiányt állapít meg. A munkáltató vagy a munkavállaló beleegyezésével fedezheti a kárát a biztosítékból, vagy pedig végrehajtható határozat alapján, vagyis fizetési felszólítással, fizetési meghagyással, vagy bírósági ítélet alapján. A biztosíték felhasználására a munkabérből való levonás szabályait kell alkalmazni.

Kép forrása: StartupStockPhotos from Pixabay