Kivehető-e nyáron az összes szabadság?

- hirdetés -

A legtöbben nyáron akarnak elmenni szabadságra és ekkor akarják kivenni a lehető legtöbb szabadnapjukat. Azonban sokon nincsenek azzal tisztában, hogy a munkavállaló mennyi szabadság felett rendelkezik.

Szabadság a Munka Törvénykönyve szerint

A Munka Törvénykönyve (Mt.) egyértelműen meghatározza, hogy a munkavállalónak a munkában töltött idő alapján minden naptári évben szabadság jár, amely alap- és pótszabadságból áll. Az alapszabadság minden munkavállaló részére 20 munkanap. Az alapszabadság mértéke a munkavállaló életkorának növekedésével sávosan növekszik, így 25. életévtől egy, míg 45. életévtől tíz munkanap pótszabadság jár a munkavállalónak az alapszabadságon felül.

Bizonyos körülmények között a munkavállaló részére további pótszabadság jár, ilyen ok például ha a munkavállaló fiatal munkavállalónak minősül, ugyanis részükre évenként 5 munkanap pótszabadság jár.

A szabadság kiadása

- hirdetés

A szabadság kiadásánál az Mt. egyértelműen rögzíti, hogy a szabadságot a munkáltató adja ki. Ugyanakkor a munkáltató évente hét munkanap szabadságot legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni.

Megkötést is megfogalmazott a jogalkotó a munkáltató részére, ugyanis a szabadságot úgy kell kiadni, hogy a munkavállaló naptári évenként egy alkalommal, legalább tizennégy egybefüggő napra mentesüljön a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettsége alól.

Vagyis a fentiekből következik, hogy a munkavállaló a fenti szabályok szerint nem veheti ki az összes szabadnapját nyáron, mivel az Mt. korlátokat fogalmaz meg.

Visszarendelés szabadságról

Az Mt. a munkáltatónak arra is lehetőséget ad, hogy a már megkezdett szabadságáról visszarendelje a munkavállalót. Természetesen erre csak kivételes esetben kerülhet sor. A munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén a munkavállaló már megkezdett szabadságát megszakíthatja. Azonban nem csak megszakíthatja, hanem módosíthatja a szabadság időpontját is a munkáltató.

Az Mt. egyértelműen kimondja, hogy a megszakítással vagy a módosítással, a munkavállalónak felmerült kárát és költségét a munkáltató köteles megtéríteni.

Kép forrása: Johnny Chau

- hirdetés -