Koncertjegy vásárlás: gyakorolható-e az elállási jog?

- hirdetés -

Az elállási jog egy olyan, fogyasztót védő jogintézmény, amellyel a fogyasztó egyoldalú nyilatkozatával a szerződéstől elállhat, a rendelt terméket visszaküldheti és a vételárat visszakapja.

Elállási jog: rövid áttekintés

Az elállási jog lényege – mint a fogyasztót védő jogosítvány -, hogy ha valaki telefonon, interneten, stb. rendel valamilyen terméket, akkor meg van arra a lehetősége, hogy a termék kipróbálása után, ha az nem tetszik neki, visszaküldheti a vállalkozásnak, s az köteles a vételárat visszafizetni a fogyasztó részére.

Az elállási jogot egyébként egy uniós irányelv átültetésének köszönhetjük. Az elállási joggal kapcsolatos részletszabályokat a 45/2014. kormányrendeletben találhatjuk meg.

- hirdetés

Az elállás joggal kapcsolatosan már korábban írtam. Ebben a cikkben szó volt arról, hogy mikor, milyen esetekben lehet élni e joggal, valamint arról is, hogy mennyi időn belül élhet e jogával a fogyasztó. Ugyancsak itt volt arról szó, hogy mely termékek körében nem lehet alkalmazni az elállási jogot. Nem gyakorolható például romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.

Megrendelt koncertjegy: visszaküldhetem az elállási jogra hivatkozva?

Mint korábban említette, nem minden terméknél lehet alkalmazni az elállási jogot. Ilyen, vissza nem küldhető terméknek minősül is a koncertjegy, ugyanis a hatályos rendelkezések értelmében (hivatkozott kormányrendelet 29. § (1) bekezdés l) pont) szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében nem gyakorolható az elállási jog.

Fogyasztó, mint az elállási jog jogosultja

Az elállási joggal nem mindenki élhet. Ugyanis e jogot csak a fogyasztó alkalmazhatja. A fogyasztó fogalmát a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) határozza meg. A rendelkezések értelmében fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Vagyis ez azt jelenti, hogy ha egy vállalkozás (pl. kft.) rendel egy terméket az internetről, akkor az elállási joggal nem élhet. Ha a termékkel valamilyen problémája van, akkor azt csak a hibás teljesítés körében teheti meg, hogy eláll a szerződéstől.

Fontos megjegezni a kereskedőknek egy jogesetet, amelyben arról volt szó, hogy egy felbontott csomagolású matrac esetében a fogyasztó gyakorolhatja-e az elállási jogát. Az Európai Unió Bírósága azt az ítéletet hozta, hogy igen, lehet élni az elállási joggal.

Kép forrása: Campaign Creators

- hirdetés -