A mulasztási per szabályai a közigazgatási per alapján

- hirdetés -

A közigazgatási mulasztási per szabályait is a közigazgatási perrendtartásról szóló törvényben (Kp.) találhatjuk meg, csakúgy, mint az egyszerűsített per szabályait.

A mulasztási per célja

A mulasztási per a közigazgatási szerv közigazgatási cselekmény megvalósítására vonatkozó, jogszabályban rögzített kötelezettsége miatt indítható peres eljárás. Vagyis ez azt jelenti, hogy ha egy közigazgatási szerv a jogszabályban rögzített kötelezettségét nem teljesíti, akkor ezzel a pertípus igénybevételével lehet kikényszeríteni a hatóság döntését.

Perindításra jogosultak

A Kp. tételesen felsorolja, hogy kik jogosultak a mulasztási per megindítására. A per megindítására jogosult az ügyfél, illetve az, akinek jogát a mulasztás közvetlenül érinti. Ugyancsak perindításra jogosult az ügyészség, illetőleg a mulasztó szerv törvényességi felügyeletét gyakorló szerv is.

Keresetindítási határidő és a keresetlevél tartalma

- hirdetés

A keresetlevelet a jogosult a mulasztás orvoslását szolgáló közigazgatási eljárás eredménytelenségéről vagy a jogorvoslati szerv mulasztása esetén az intézkedésre nyitva álló határidő elteltétől számított 90 napon belül lehet benyújtani. Azonban legkésőbb a közigazgatási cselekmény megvalósítására  irányadó határidő leteltétől számított egy éven belül.

A jogszabály azt is meghatározza, hogy a keresetlevélnek mit kell tartalmaznia az általános követelményeken túl. A keresetlevélnek tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a felperes mikor, milyen ügyben fordult a közigazgatási szervhez. A keresetlevélben meg kell jelölni a mulasztó közigazgatási szerv azon eljárási cselekményét, amelyekre a felperes tudomása szerint sor került.

Ugyancsak szükséges a keresetlevélben megadni a kötelezettséget megalapozó jogszabályokat és körülményeket, s elő kell adni a mulasztás megállapíthatóságának okait.

Ítélet; mulasztott cselekmény pótlása

Amennyiben a közigazgatási szerv a részére megállapított ügyintézési határidőben nem tett eleget a kötelezettségének, úgy a bíróság megállapítja a szerv mulasztását.

Amennyiben megállapítja a bíróság a mulasztást, akkor a mulasztó szerv köteles az elmulasztott cselekményt az irányadó jogszabályi határidőn belül megvalósítani, ennek hiányában 30 napon belül.

Jogorvoslat

A mulasztási perben a hozott ítélettel szemben van helye fellebbezésnek, szemben az egyszerűsített perben hozott ítélettel (ott ugyanis az ítélettel szemben nincs helye fellebbezésnek).

Kép forrása: Zac Nielson

- hirdetés -