Egyszerűsített per szabályai a közigazgatási per alapján

- hirdetés -

A közigazgatási perrendtartásról szóló törvényben (Kp.) külön fejezetben találhatjuk meg az egyes különös közigazgatási perekre vonatkozó szabályokat. Ilyen különös közigazgatási per az egyszerűsített per is.

Az egyszerűsített per azt a célt szolgálja, hogy a kisebb súlyú ügyeket a bíróság gyorsan és hatékonyan tudja elbírálni.

Egyszerűsített per lehetséges esetei

- hirdetés

A Kp. egyértelműen rendelkezik arról, hogy a bíróság csak a törvény eltérő rendelkezésének hiányában járhat el az egyszerűsített perre vonatkozó szabályok szerint. A szabályok alapján egyszerűsített perben lehet eljárni:

  • hatósági igazolvánnyal, hatósági bizonyítvánnyal, valamint a hatósági nyilvántartással (kivéve az ingatlan-nyilvántartás) kapcsolatos perben,
  • kizárólagos a hatósági eljárás egyéb résztvevőjének keresete alapján indított perben,
  • a járulékos közigazgatási cselekménnyel kapcsolatos perben, valamint
  • a feloszlatás kivételével a gyülekezési joggal kapcsolatos perben.

Azonban a törvény lehetőséget ad arra, hogy a felperes a keresetlevelében kéri, hogy az ügyet az egyszerűsített per szabályai alapján bírálja el a bíróság, és az alperes a védiratában ezt nem ellenzi, akkor a fent felsorolt eseteken kívül is lehetőség van az egyszerűsített perre.

A bíróságnak meg van arra a lehetősége, hogy az egyszerűsített perről áttérjen az általános szabályok szerinti eljárásra, ha az a tisztességes eljárás követelményének biztosításához szükséges.

A bíróság intézkedései

Amennyiben az eljárás koncentrált befejezését és a költségtakarékosságot elősegíti, akkor a bíróság mellőzi az előkészítő tanácsülés tartását, valamint a perbeli cselekményekről jegyzőkönyv helyett feljegyzést készít. Arra is lehetősége van a bíróságnak, hogy az eljárási cselekményekre eltérő határidőket állapítson meg, kivéve a fellebbezésre vonatkozó határidőt. Ugyancsak mód van rá, hogy a szóbeli nyilatkozat helyett a hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton megtett nyilatkozatot is elfogadja a bíróság.

Egyszerűsített ítélet

Az egyszerűsített perben a bíróság mérlegelésétől függ, hogy egyszerűsített ítéletet hoz vagy sem.

Fellebbezési lehetőség az egyszerűsített perben

Egyszerűsített per során hozott végzés ellen enged fellebbezést a Kp. A végzésekkel szemben a közléstől számított 8 napon belül lehetséges a fellebbezés. Nagyon fontos szabály, hogy az egyszerűsített perben hozott ítélettel szemben nincs helye fellebbezésnek.

Kép forrása: Aditya Joshi

- hirdetés -