Egyszerűsített per szabályai a közigazgatási per alapján

- hirdetés -

A közigazgatási perrendtartásról szóló törvényben (Kp.) külön fejezetben találhatjuk meg az egyes különös közigazgatási perekre vonatkozó szabályokat. Ilyen különös közigazgatási per az egyszerűsített per is.

Az egyszerűsített per azt a célt szolgálja, hogy a kisebb súlyú ügyeket a bíróság gyorsan és hatékonyan tudja elbírálni.

Egyszerűsített per lehetséges esetei

- hirdetés

A Kp. egyértelműen rendelkezik arról, hogy a bíróság csak a törvény eltérő rendelkezésének hiányában járhat el az egyszerűsített perre vonatkozó szabályok szerint. A szabályok alapján egyszerűsített perben lehet eljárni:

  • hatósági igazolvánnyal, hatósági bizonyítvánnyal, valamint a hatósági nyilvántartással (kivéve az ingatlan-nyilvántartás) kapcsolatos perben,
  • kizárólagos a hatósági eljárás egyéb résztvevőjének keresete alapján indított perben,
  • a járulékos közigazgatási cselekménnyel kapcsolatos perben, valamint
  • a feloszlatás kivételével a gyülekezési joggal kapcsolatos perben.

Azonban a törvény lehetőséget ad arra, hogy a felperes a keresetlevelében kéri, hogy az ügyet az egyszerűsített per szabályai alapján bírálja el a bíróság, és az alperes a védiratában ezt nem ellenzi, akkor a fent felsorolt eseteken kívül is lehetőség van az egyszerűsített perre.

A bíróságnak meg van arra a lehetősége, hogy az egyszerűsített perről áttérjen az általános szabályok szerinti eljárásra, ha az a tisztességes eljárás követelményének biztosításához szükséges.

A bíróság intézkedései

Amennyiben az eljárás koncentrált befejezését és a költségtakarékosságot elősegíti, akkor a bíróság mellőzi az előkészítő tanácsülés tartását, valamint a perbeli cselekményekről jegyzőkönyv helyett feljegyzést készít. Arra is lehetősége van a bíróságnak, hogy az eljárási cselekményekre eltérő határidőket állapítson meg, kivéve a fellebbezésre vonatkozó határidőt. Ugyancsak mód van rá, hogy a szóbeli nyilatkozat helyett a hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton megtett nyilatkozatot is elfogadja a bíróság.

Egyszerűsített ítélet

Az egyszerűsített perben a bíróság mérlegelésétől függ, hogy egyszerűsített ítéletet hoz vagy sem.

Fellebbezési lehetőség az egyszerűsített perben

Egyszerűsített per során hozott végzés ellen enged fellebbezést a Kp. A végzésekkel szemben a közléstől számított 8 napon belül lehetséges a fellebbezés. Nagyon fontos szabály, hogy az egyszerűsített perben hozott ítélettel szemben nincs helye fellebbezésnek.

Kép forrása: Aditya Joshi

AJÁNLOTT CIKKEK

Dr. Keserű Imre
Az oldal szerzője és tulajdonosa dr. Keserű Imre ügyvéd, aki a Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar jogász szakán végzett. Saját neve alatt működő ügyvédi irodája 2019. október 1-jén kezdte meg működését. Kapcsolat: drkeseruimre@drkeseru.hu
- hirdetés -

JOGI HÍREK

Erre figyeljünk a Fekete Pénteken és egyéb akciókon

A Black Friday alkalmával az e-kereskedelmi cégek minden év novemberében a megszokottnál vonzóbb ajánlatokkal célozzák meg a vásárlókat. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM)...

Vasárnaptól megvásárolható a 2020-ra érvényes éves e-matrica

Vasárnaptól vásárolhatók meg a 2020-ra érvényes megyei és országos úthasználati jogosultságok, az ideiek január 31-ig érvényesek – jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium...

Módosul a pótmunka és többletmunka szabályozása

Az építési tevékenységről szóló kormányrendelet módosításával egyértelművé vált a pótmunka és a többletmunka fogalma.Fontos változásokon van túl az építőipari szabályozás. A 2019. december 10-ei...

Korszakalkotó projekteket zárt az Országos Bírósági Hivatal

Az OBH az ügyfelek elégedettsége érdekében megteremtette a kulturált, kényelmes, egyszerű, gyors és biztonságos ügyintézési körülményeket, Magyarország az ítélkezést támogató fejlesztések területén tartalmas új...

A gyilkost is megilleti az internetes elfeledtetés joga

A német alkotmánybíróság megerősítette az interneten nyilvánosan hozzáférhető személyes adatok töröltetéséhez fűződő jogot, szerdán ismertetett döntése szerint az úgynevezett elfeledtetési jog súlyos bűncselekmények elkövetőit...