Jó néhány évvel ezelőtt telepítették a VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat ellenőrző rendszereket, amelyek több szabálysértés dokumentálására is alkalmas. Azonban sok ideig csak a sebességmérés funkciót kapcsolta be a hatóság, azonban egy hivatalos megkeresésből kiderült, hogy a rendszert élesben is alkalmazzák arra, hogy kiszűrjék azt a szabálysértőt, aki nem használja a biztonsági övét.

Biztonsági öv használata nélküli közlekedés

A biztonsági öv használata nélküli közlekedés szabálysértés elkövetésekor a hatóságnak közigazgatási bírságot kell kiszabnia. Azonban a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt nem az üzembentartót kell bírságolni, hanem a járművezetőt vagy az utazó személyt, vagyis e szabálysértés nem tartozik az objektív felelősség hatálya alá, szemben a gyorshajtással.

A 156/2009. kormányrendelet 11/A. melléklete alapján a járművezető, valamint az utazó személy az alábbi közigazgatási bírságra számíthat, ha nem használja a biztonsági övet:

Biztonsági öv használata nélküli közlekedésKRESZ-rendelkezésBírság összegeBírságolható személy
Lakott területen belül
1/1975. KPM-BM együttes rendelet 48. § (4) bekezdés
10.000,- Forint
járművezető, utazó személy
Lakott területen kívül
1/1975. KPM-BM együttes rendelet 48. § (4) bekezdés
15.000,- Forint
járművezető, utazó személy
Autópályán
1/1975. KPM-BM együttes rendelet 48. § (4) bekezdés
20.000,- Forint
járművezető, utazó személy

A hatóság által, részemre megküldött válaszában előadta (a rendőrség válasza a cikk alján található meg), hogy a rendszer egyes funkcióit – beleértve a biztonsági öv használatának figyelését is – a VÉDA végpontoknál, valamennyi rendszerelemet érintően tesztelték.

Kérdésként tettem fel, hogy a rendszer tesztelése alatt hány olyan eset került rögzítésre, amely vélelmezett szabálysértés. E kérdésemre a hatóság a következőket válaszolta: arra vonatkozóan nem rendelkezünk adattal, hogy a tesztek alatt hány vélelmezett szabálysértés kiszűrése történt meg.

A hatóság kiemelte, hogy a funkciók alkalmazása során nem a számosság, hanem a minőség az elsődleges szempont. A vizsgálatok során több tízezer jármű elhaladása során több száz esetben készült dokumentáció, amelyek kiértékelése az eljárásra illetékes hatóságok bevonásával történt meg. Olyan esetekben, amikor többféle szabály megsértése is bizonyítható, akkor több dokumentáció készül és kerül továbbításra az eljárás lefolytatására illetékes hatósághoz.

KRESZ- szabály (1/1975. KPM-BM együttes rendelet 48. § (4)): A külön jogszabályban meghatározott M1, M2, M3, N1, N2, N3 kategóriájú gépkocsiban, amelynek meghatározott üléseit biztonsági övvel kell felszerelni, továbbá olyan járműben, amelynek üléseit biztonsági övvel szerelték fel, az ülésen utazó személynek a biztonsági öv becsatolásával kell magát rögzíteni.

Az, hogy vélelmezett szabálysértés esetén hány esetben volt bizonyítható a szabályszegés, a hatóság nem rendelkezik adattal. A rendőrség kiemelte: általánosságban ugyanakkor lényeges kiemelni, hogy a biztonsági öv használatának elmulasztásáról készülő képi dokumentáció nemcsak automatizált módon kerül kiértékelésre, hanem minden esetben az eljárás lefolytatására illetékes hatóság is értékeli, így a lefolytatott eljárásban a jogsértés ténye 100%-osan bizonyítható.

Fontosnak tartotta a hatóság kiemelni, hogy a biztonsági öv használatának elmulasztása szabálysértés nem automatizált döntéshozatali eljárásban kerül lefolytatásra, mint a gyorshajtás, hanem a keletkező vélelmek alapján az illetékes rendőrkapitányság folytatja le az eljárást.

A rendőrség az alábbi választ küldte el a megkeresésemre:

Kép forrása: unsplash-logoNabeel Syed