Kit illet meg az internetes elállási jog?

- hirdetés -

Az elállási jog kapcsán már bemutattam azt, hogy milyen módon lehet élni az elállási joggal, azonban érdemes azt is megismerni, hogy kik, mely személyi kör élhet ezzel a fogyasztóvédelmi eszközzel.

Az elállási jog: mit jelent?

Az elállási jog elég régóta fennálló fogyasztóvédelmi eszköz, néhány, évvel ezelőtt kisebb módosításon esett át. E fogyasztóvédelmi jogintézményt egy uniós irányelv átültetésének köszönhetjük, amelynek részletszabályait – többek között – a 45/2014. kormányrendeletben találhatjuk meg.

Az elállási jog lényege az, hogy ha valaki interneten (vagy telefonon stb.) vásárol valamilyen terméket, akkor meg van arra a lehetősége, hogy termék kézhezvételét követően indokolás nélkül elállhat a vásárlásától. A vásárlónak vissza kell küldenie a terméket az értékesítő vállalkozás számára, az eladónak pedig a visszaküldött termék árát vissza kell fizetnie az elállási joggal élő vásárló számára.

- hirdetés

A vásárlót az elállás nem korlátlan ideig illet meg. A határidőt is a hivatkozott kormányrendelet állapítja meg. A rendelkezések értelmében a termék átvételétől, vagy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától 14 napon belül élhet az elállási jogával a vásárló (fogyasztó).

A jogszabály azon termékek körét is meghatározza (19. §), amelyek esetében nem gyakorolható az elállási jog. Nem gyakorolható például romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.

Itt kívánom felhívni a figyelmet egy nem olyan régen született európai bírósági ítéletre, amelyben az volt a kérdés, hogy egy felbontott csomagolású matrac esetében a fogyasztó élhet-e az elállási joggal, vagy sem. A bíróság az ítéletében megállapította, hogy a matrac nem tartozik az említett, elállási jog alól kivételt képező termékek közé, ugyanis egy ilyen termék (matrac), nem lesz alkalmatlan arra, hogy ezt a kereskedő újból eladja, hiszen a matrac mélytisztítással is kitakarítható, vagy használtmatrac-piacon értékesíthető.

A fogyasztó, mint az elállási jog jogosultja

Nagyon fontos megjegyezni, hogy a hivatkozott kormányrendeletet kizárólag a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződésekre kell alkalmazni, amiből az következik, hogy az elállási joggal kizárólag a fogyasztó élhet.

A fogyasztó fogalmát nem ebben a kormányrendeletben találhatjuk meg, hanem a Polgári Törvénykönyvben (8:1. § (1) bekezdés 3. pont). A rendelkezések értelmében fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Vagyis ez azt jelenti, hogy ha egy autójavító vállalkozás a vállalkozás nevében rendel internetről egy terméket, akkor őt, mint vállalkozást, az elállási jog nem illeti meg, mivel nem minősül fogyasztónak. Az ilyen vállalkozás kizárólag hibás teljesítés esetén állhat el a szerződéstől, vagyis a rendeléstől.

Kép forrása: Sergey Zolkin