Nem kaptál írásbeli felmondást és kijelentett a munkáltatód? Van megoldás!

- hirdetés -

Sok helyen lehet olyat olvasni, hogy a munkáltató a munkavállalóval telefonon közli, hogy a munkájára már nem tart igényt, nem kell már bemennie dolgoznia munkahelyére. Ezután a munkavállaló elszámol a munkáltatóval, és már csak azt veszi észre, hogy a munkáltató kijelentette az adóhatóság nyilvántartásából, amely kihat a társadalombiztosítási státuszra is.

Kizárólag írásban szüntethető meg a munkaviszony

Amennyiben valamelyik fél (munkáltató vagy munkavállaló) úgy dönt, hogy a munkaviszonyt meg kívánja szüntetni, akkor azt csak a Munka Törvénykönyvében (Mt.) meghatározott keretek között teheti meg, és az ott megjelölt munkaviszony megszüntetési módok alapján.

A munkaviszony kizárólag közös megegyezéssel, felmondással, vagy azonnali hatályú felmondással szüntethető meg. Az egyes munkaviszony megszüntetési módozatokra az Mt. eltérő szabályokat határoz meg, de a mindegyik megszüntetési módban azonos, hogy csak írásban gyakorolható. Vagyis a munkaviszony kizárólag írásban szüntethető meg.

Munkáltató általi felmondás

- hirdetés

Ha a munkáltató dönt a felmondás mellett, akkor a munkáltató a felmondását köteles megindokolni. Az indokolásnak valósnak, világosnak és okszerűnek kell lennie. Ha e feltételeknek nem felel meg a felmondás, akkor a munkaviszonyt jogellenesen szüntette meg a munkáltató.

Amennyiben a munkáltató úgy szünteti meg a munkaviszonyt, hogy arról csak telefonon értesíti a munkavállalót és az egyes adóhatósági nyilvántartásokból is kijelenti, akkor egyértelműen megállapítható, hogy a munkaviszony megszüntetése jogellenes, ugyanis több szabályba ütközik a munkáltató említett intézkedése.

Igényérvényesítés

A munkavállaló ilyen esetben két dolgot tehet: írásban felhívja a munkáltatója figyelmét arra, hogy a munkaviszony megszüntetése jogellenes volt, és figyelmezteti a törvényes következményekre. Amennyiben erre a munkáltató nem reagál, úgy az illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságon érvényesítheti az igényét a munkavállaló azzal kapcsolatosan, hogy a bíróság állapítsa meg a munkaviszony jogellenes megszüntetését, és kártérítés megfizetésére kötelezze a munkáltatót.

Nem akarom ismételni magam, mert már korábbi írásomban leírtam, hogy milyen lehetőségei vannak a munkavállalónak, de összefoglalom. Főszabály szerint a munkáltató köteles megtéríteni a munkaviszony jogellenes megszüntetésével összefüggésben okozott kárt. Elmaradt jövedelem jogcímén igényelt kártérítés nem haladhatja meg a munkavállaló 12 havi távolléti díjának az összegét. A másik lehetőség pedig az, hogy a fentiek helyett követelheti a munkáltatói felmondás esetén irányadó felmondási időre járó távolléti díjnak megfelelő összeget.

Kép forrása: Benjamin Child

- hirdetés -