Mennyi ideig tárolható a biztonsági kamera felvétele?

- hirdetés -

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 2018. április 25-én lépett hatályba, amely új alapokra helyezte az adatkezelést. A legtöbb üzlet, vállalkozás vagyonvédelem tekintetében használ valamilyen biztonsági kamerát, azonban azt nem biztos hogy tudják, mennyi ideig lehet tárolni a biztonsági kamera felvételeket.

Biztonsági kamerás megfigyelés és a GDPR (általános adatvédelmi rendelet)

Mint korábbi írásomban elolvasható, ahhoz, hogy valaki jogszerűen alkalmazzon biztonsági kamerákat a telephelyén, üzletében, stb., ahhoz sok szabálynak kell megfelelni. Akkor is szigorúak a szabályok, ha valaki a biztonsági kamerát a munkavállaló ellenőrzésére alkalmazza.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Biztonsági kamerás megfigyelésnél, ha az adatkezelés jogalapjaként az adatkezelő a jogos érdeket jelöli meg, akkor mindenképpen el kell készíteni egy érdekmérlegelési tesztet, valamint egy biztonsági kamera szabályzatot is.

- hirdetés

Ezekben a dokumentumokban számos adaton kívül azt is fel kell tüntetni, hogy az adatkezelő a biztonsági kamera felvételeit mennyi ideig őrzi meg.

Vagyonvédelmi törvény

Sokakban meglepődést váltott ki az a tény, hogy a korábbi szabályozás alapján a biztonsági kamera felvételeit 3 munkanapig lehetett szabályszerűen tárolni a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény alapján.

Azonban az idén áprilisban hatályba lép adatvédelmi salátatörvény – többek között – az előbb hivatkozott vagyonvédelmi törvényt is módosította, aminek köszönhetően eltörlésre került az a szabály, hogy a biztonsági kamerák felvételei már nem csak 3 (megőrzési idő) munkanapig tárolhatók.

A módosítástól kezdődően az adatkezelők maguk határozhatják meg, hogy meddig tárolják a biztonsági kamera felvételeket, de arra is figyelemmel kell lenniük, hogy a tárolás hosszát a GDPR szabályrendszeréhez kell igazítani. Vagyis az olyan gyakorlat, hogy az adatkezelő a felvétel elkészítésétől 1 évig tárolja a felvételeket, nem igen lehet jogszerű, mivel ilyen hosszú ideig való felvétel tárolás nem igen indokolható meg az érdekmérlegelési tesztben.

Társasházak részére is kötelező

Amennyiben egy társasházban is van biztonsági kamera elhelyezve, akkor a társasház üzemeltetője adatkezelőnek minősül, és ebben az esetben kötelező a GDPR szabályoknak megfelelni. Emiatt a társasházak részére is kötelező biztonsági kamera szabályzatot készíteni, valamint figyelmeztető jelzést elhelyezni.

Kép forrása: Paweł Czerwiński