Felmondási tilalmak, vagyis mikor tilos a felmondás a munkáltató részéről?

- hirdetés -

A munkaviszony a Munka Törvénykönyve (Mt.) alapján közös megegyezéssel, felmondással, valamint azonnali hatályú felmondással szüntethető meg. Azonban az Mt. a munkáltatói felmondás esetében korlátozásokat fogalmaz meg, amelyek teljesülése esetén a munkáltató a munkaviszonyt nem szüntetheti meg felmondással.

Felmondás

Mind a munkavállaló, mind a munkáltató a munkaviszony felmondással megszüntetheti. A feleknek meg van arra is a lehetőségük, hogy legfeljebb a munkaviszony kezdetétől számított egy évig a munkaviszony nem szüntethető meg felmondással. Amennyiben a felek ebben szeretnének megállapodni, akkor azt mindenképpen a munkaszerződésben kell írásban rögzíteni, valamint az is szükséges, hogy mindkét fél kívánja ezt a szerződéses megállapodást.

Felmondási tilalmak

Az Mt. tételesen felsorolja azokat a körülményeket, amelyek esetében a munkáltató a munkaviszonyt nem szüntetheti meg felmondással. A rendelkezések alapján a munkáltató felmondással nem szüntetheti meg meg a munkaviszonyt

- hirdetés

tartama alatt.

Fontos megjegyezni, hogy mind a határozott idejű, mint a határozatlan idejű munkaviszony megszüntethető felmondással, azonban a határozott idejű munkaviszony felmondással történő megszüntetésének eltérő szabályai vannak.

A felmondás a munkaviszonyt a jövőre nézve szünteti meg, és a felmondás a jogviszonyt nem azonnal hatállyal, nem annak közlésekor szünteti meg, hanem a jogszabályban, illetőleg a felek megállapodásában szabályozott felmondási idő utolsó napjára.

Fontos kiemelni, hogy kollektív szerződés esetében a felek a felmondási tilalmak körét további okokkal bővíthetik.

Munkáltató tájékoztatása a munkavállaló részéről

A jogszabály azt is rögzíti, hogy várandósság, valamint a nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelése alatti felmondási tilalomra a munkavállaló csak akkor hivatkozhat, ha erről a munkáltatót tájékoztatta. Nagyon fontos, hogy nem előzetes tájékoztatásról van szó, hanem csak tájékoztatásról. Ugyanis a korábbi szabályok alapján akkor illette meg a munkavállalót a felmondási tilalom, ha azt előzetesen bejelentette a munkáltató részére, vagyis  a terhesség bejelentésének időpontjától kezdődően illette meg a munkavállalót.

E szabályt az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek találta, ezért a rendelkezést megsemmisítette a 17/2014. AB határozatában. Vagyis ennek következtében a hatályos szabály annyit mond ki, hogy a védelemhez való jogosultság megszerzésének a munkavállalónak tájékoztatnia kell a munkáltatót. Vagyis nem előzetes, hanem egy egyszerű tájékoztatási kötelezettséget ír elő a Munka Törvénykönyve a munkavállaló részére.

Éppen ezért került beillesztésre az a szabály, hogy a felmondás közlését követő munkavállalói tájékoztatástól számított tizenöt napon belül a munkáltató a felmondást írásban visszavonhatja.

Orvosi kérdés; egyéb jogszabályok

A felmondási tilalmak közül a várandósság, valamint  a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság orvosi kérdés, a keresőképtelenség miatti felmondási tilalmak kizárólag a kezelőorvos által igazoltan állhat fenn.

A tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítésről külön törvény rendelkezik, mégpedig a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvény (41. §) rendelkezik.

Az emberi reprodukciós eljárásról pedig az egészségügyről szóló törvény (166. §) fogalmaz meg előírásokat.

Próbaidő alatti felmondási tilalmak

Érdemes kiemelni, hogy a felmondási tilalmak, például a várandósság, alkalmazhatók-e a próbaidő alatt. A próbaidő alatti munkaviszony megszüntetés nem azonos a felmondással, így a próbaidő alatti várandós nő munkaviszonyának megszüntetése jogszerű.

Kép forrása: Bench Accounting