Mikor hívható vissza szabadságról a munkavállaló?

- hirdetés -

Néhány hét és megkezdődnek a cégeknél a szabadságolások, így érdemes azzal is tisztában lenni, hogy a munkáltató milyen esetekben és milyen feltételekkel rendelheti vissza szabadságról a munkavállalót.

Szabadság kiadása

A Munka Törvénykönyve (Mt.) egyértelmű szabályokat tartalmaz arra nézve, hogy a szabadság kiadásának mik a szabályai. A munkavállalónak az alapszabadsága 20 munkanap, amely az élekor növekedésével arányosan jár. A munkavállalónak az alapszabadságon kívül pótszabadság is jár, amelynek feltételeit szintén az Mt. tartalmazza, például a fiatal munkavállalónak 5 munkanap pótszabadság jár.

A szabadságot a munkáltató adja ki. Az Mt. rendelkezik arról, hogy a szabadság kiadásáról a munkavállalót meg kell kérdezni, és a szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval közölni kell, mégpedig a szabadság kezdete előtt 15 nappal. Az Mt. azt is rendezi, hogy a munkavállaló 7 munkanap szabadsággal rendelkezik szabadon, amelyet maximum két részletben vehet ki. Az igényét a munkáltatónak 15 nappal korábban közölnie kell.

- hirdetés

A munkáltatóra nézve az Mt. kötelezettséget fogalmaz meg a szabadság kiadására vonatkozóan. Ennek értelmében a szabadságot – eltérő megállapodás hiányában – úgy kell kiadni, hogy a munkavállaló naptári évenként egy alkalommal, legalább tizennégy egybefüggő napra mentesüljön a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettsége alól.

Visszahívás a szabadságról

Az Mt. arra is lehetőséget az munkáltatónak, hogy a munkavállalót visszahívja (visszarendelje) a már megkezdett szabadságáról. A munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén a munkavállaló már megkezdett szabadságát megszakíthatja. Azonban nem csak megszakíthatja, hanem módosíthatja a szabadság időpontját is a munkáltató.

A jogszabály egyértelműen kimondja, hogy a munkavállalónak a kiadás időpontjának módosításával vagy a megszakítással összefüggésben felmerült kárát és költségeit a munkáltató köteles megtéríteni.

Kivételesen fontos gazdasági érdekkel kapcsolatosan a 74/2006. AB határozat megállapította, hogy szerepet játszhat ugyan a rendes szabadság kiadási határidejének meghosszabbítását engedő szabályozás kialakításakor: adódhatnak a munkáltató működését, fennmaradását olyan mértékben veszélyeztető helyzetek, amelyek alkotmányosan indokolttá tehetik az esedékesség évét követő évre való átvitel lehetőségének biztosítását.

Nem zárható ki – a munkáltató működési körétől, tevékenységétől függően – olyan veszélyhelyzetek (baleset, elemi csapás) kialakulása sem, amelyek megelőzése, elhárítása folyamatos munkavégzést igényel, és ezzel összefüggésben válik elkerülhetetlenné a kiadási határidő meghosszabbítása (ez utóbbi esetben nem elsősorban a gazdasági érdek, hanem az emberi élethez, testi épséghez való jog védelme teszi azt szükségessé). A vizsgált szabályozás azonban a fentieknél jóval szélesebb körben teszi lehetővé a szabadság kiadási határidejének meghosszabbítását.

Kép forrása: Lance Asper

AJÁNLOTT CIKKEK

Dr. Keserű Imre
Az oldal szerzője és tulajdonosa dr. Keserű Imre ügyvéd, aki a Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar jogász szakán végzett. Saját neve alatt működő ügyvédi irodája 2019. október 1-jén kezdte meg működését. Kapcsolat: drkeseruimre@drkeseru.hu
- hirdetés -

JOGI HÍREK

Egy mobilappal 52 ország adózási híreit ismerheted meg

Letölthető a KPMG okostelefonos alkalmazása, amivel első kézből értesülhetünk a világ bármely országának adózási témában keletkező híréről, illetve a KPMG szervezetén belül készülő szakmai...

Olcsóbb lett az euró átutalásának díja

A határokon átnyúló fizetésekre vonatkozó új uniós szabályoknak köszönhetően a fogyasztók és a vállalkozások pénzt takarítanak meg.A mai naptól az euróövezeten kívüli tagállamokban a...

Uniós utasjog: az utazók fele sem ismeri

Az uniós utasok kevesebb mint fele, 43 százaléka tudja, hogy az Európai Unió (EU) szabályozza az utasokat megillető jogokat – derült ki az Európai...

Kizárólagos megbízásnál is értékesítheti ingatlanát a tulajdonos

A bíróság szerint sérti a jóhiszeműség és tisztesség követelményét az a szerződéses rendelkezés, amely az ingatlanközvetítő kizárólagos megbízása esetén nem teszi lehetővé, hogy a...

Csaknem automatikus lesz a születési és a jogosítványszerzési ügyintézés

Szinte automatikussá válik a gyermekszületéssel, a házassági névváltoztatással, az elhalálozással, valamint a jogosítványszerzéssel kapcsolatos ügyintézés 2021 februárjától - mondta a Belügyminisztérium önkormányzatokért felelős államtitkára...