A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége

- hirdetés -

Sokan nem biztos, hogy tisztában vannak azzal, hogy a munkáltató a munkavállalót a munkaviszony kezdetekor több dologról köteles írásban tájékoztatni, így ebben a cikkben a munkáltató tájékoztatási kötelezettségéről lesz szó.

A tájékoztatási kötelezettségről

Amennyiben a felek, a leendő munkáltató és a munkavállaló egymás között munkaviszonyt kíván létesíteni, akkor ezt kötelező munkaszerződésbe foglalni, mégpedig írásban. A hatályos Munka Törvénykönyve (Mt.) rendelkezik arról, hogy munkáltató legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a munkavállalót a jogszabályban meghatározottakról.

A munkáltatói írásbeli tájékoztató tartalma

Az Mt. tételesen felsorolja (46. §), hogy mikről kell tájékoztatni a munkavállalót. A tájékoztatónak tartalmaznia kell a tájékoztatást

 • a napi munkaidőről,
 • az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról,
 • az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról
  a munkabérről való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról,
 • a munkakörbe tartozó feladatokról,
 • a szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának, valamint
 • a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól, továbbá
 • arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e, valamint
 • a munkáltatói jogkör gyakorlójáról.
- hirdetés

A jogszabály könnyítésként rögzíti, hogy az első három pontban, illetve az ötödik és hatodik pontban lévő tájékoztatást az Mt. szabályaira vonatkozó hivatkozással is megteheti a munkáltató (vagyis a konkrét jogszabályi rendelkezésre hivatkozással).

Kérdésként vetődhet fel, hogy mi van abban az esetben, ha a munkaviszony a munkaviszony létesítését követő 15 napon belül megszűnik, kell-e ilyen esetben a munkáltató tájékoztatása a fenti rendelkezésekről. Ha a munkaviszony 15 napon belül megszűnik, akkor felmondással történő megszüntetés esetén legkésőbb az utolsó munkában töltött naptól, egyébként legkésőbb a munkaviszony megszűnésétől számított harmadik munkanapon köteles teljesíteni.

Amennyiben a munkáltató nevében, vagy lényeges adataiban történik változás, akkor a munkavállalót erről is szükséges tájékoztatni, mégpedig a változást követő 15 napon belül.

Ha a munkaviszony az egy hónapot nem éri el, vagy a munkaidő a heti nyolc órát nem haladja meg, akkor a fenti tájékoztatási kötelezettség a munkáltató mentesül, de ebben az esetben is kell a munkavállalót tájékoztatni a munkáltatói jogkor gyakorlójáról.

Külföldön történő munkavégzés esetén a munkáltató tájékoztatási kötelezettségéről

Az Mt. arról is rendelkezik, hogy milyen tájékoztatást kell adnia a munkáltatónak, ha a munkavállaló 15 napot meghaladó időtartamban kell külföldön dolgoznia. Amennyiben a munkavégzés a 15 napot meghaladja, akkor a munkavállalót – legkésőbb a külföldre való kiutazást megelőző hét nappal – írásban tájékoztatni kell:

 • a külföldi munkavégzés helyéről, tartamáról
 • a pénzbeli és a természetbeni juttatásokról
 • a díjazás és egyéb juttatás pénzneméről, továbbá
 • a hazatérésre irányadó szabályokról.

A munkavállaló ellenőrzéséről szóló tájékoztató

Nagyon lényeges megemlíteni, hogy ha a munkáltató a munkavállalót ellenőrizni akarja technikai eszközzel, akkor ezt csak úgy teheti meg, ha erről a munkavállalót korábban írásban tájékoztatta. A tájékoztatóban mindenképpen szükséges azt szerepeltetni, hogy a munkavállalót milyen technikai eszközzel (pl. GPS nyomkövető, kamerás megfigyelés, stb.), milyen körülmények között kívánja a munkáltató ellenőrizni, továbbá azt is, hogy az ellenőrzésre ki a jogosult.

Munkáltatói tájékoztató – minta

Erre a linkre kattintva letölthető egy munkáltatói tájékoztató minta (.docx formátum). A mintában a sárgával kiemelt részeket értelemszerűen ki kell tölteni, vagy törölni kell.