Leltárfelelősség: a munkavállaló felelőssége a leltárhiányért

A Munka Törvénykönyve (Mt.) részletesen szabályozza, hogy a munkavállaló milyen feltételek esetén lehet felelős a leltárhiányért. A leltárfelelősség egy objektív felelősség, amely csak akkor terheli a munkavállalót, ha erre irányuló megállapodást kötött a munkáltatóval.

Leltárhiány, leltári időszak fogalma

Elsőként azt érdemes definiálni, hogy mit jelent a leltárhiány és a leltári időszak. A  leltárhiány az értékesítésre, forgalmazásra vagy kezelésre szabályszerűen átadott és átvett anyagban, áruban (leltári készlet) ismeretlen okból keletkezett, a természetes mennyiségi csökkenés és a kezeléssel járó veszteség mértékét meghaladó hiány.

A leltári időszak a két egymást követő leltározás közötti tartam.

Felelősség a leltárhiányért

- hirdetés

Az Mt. értelmében a leltárhiányért a munkavállaló vétkességére tekintet nélkül felel. A leltárhiányért való felelősségének a feltételei a jogszabály tartalmazza, és a feltételek a következők:

  • a leltáridőszakra vonatkozó leltárfelelősségi megállapodás megkötése
  • a leltári készlet szabályszerű átadása és átvétele
  • a leltárhiánynak a leltározási rend szerint lebonyolított, a teljes leltári készletet érintő leltárfelvétel alapján történő megállapítása, továbbá
  • legalább a leltáridőszak felében az adott munkahelyen történő munkavégzés.

A munkavállaló kártérítési felelőssége: a munkavállaló a munkaviszonyból származó kötelezettségének megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. A feltételek fennállását, a kárt, valamint az okozati összefüggést a munkáltatónak kell bizonyítania.

A fent felsorolt feltételeknek együttesen kell fennállnia. A jogszabály azt is rögzíti, hogy ha a leltári készletet a leltárhiányért nem felelős munkavállaló is kezeli, a felelősség további feltétele, hogy a leltárhiányért felelős munkavállaló az adott munkakörben vagy munkahelyen történő foglalkoztatáshoz írásban hozzájáruljon.

Írásbeliség

A jogszabály rögzíti, hogy a leltárfelelősségi megállapodást írásba kell foglalni, és ebben a megállapodásban kell rögzíteni a leltári készletnek azt a körét, amelyért a munkavállaló felelősséggel tartozik. Amennyiben a leltári készletet több munkavállaló is kezeli, akkor csoportos leltárfelelősségi megállapodás is köthető.

Munkavállaló felmondási joga

A munkavállalót megilleti az a jog, hogy a leltárfelelősségi megállapodást indokolás nélkül felmondja, ezt a leltári időszak utolsó napjára teheti meg, amit írásba kell foglalni.

Felelősség mértéke

A leltárfelelősségi megállapodásban a felek rögzíthetik, hogy milyen összegig felelős a munkavállaló, a jogszabály csak a maximumot határozza meg azzal, hogy a munkavállaló a leltárhiány teljes összegéig felelős. Az Mt. azt is meghatározza, hogy a leltári készletet a leltárhiányért felelős munkavállaló is kezeli, akkor a leltárhiányért felelős személy legfeljebb hathavi távolléti díja mértékéig felel.

Forgalmazási veszteség

A munkáltatót terheli annak a rögzítése azoknak az anyag, árunak a körének meghatározása, amelyek után az anyag jellegére, méretére, a raktározás vagy a tárolás feltételeire való tekintettel forgalmazási veszteség számolható el, valamint a forgalmazási veszteség mértékének a meghatározása is.

Ugyancsak a munkáltatót terhelő kötelezettség, hogy meghatározza a leltári készlet átadásának és átvételének a szabályait, valamint a leltárhiány vagy leltárfelelősség megállapítására vonatkozó eljárás rendjének a meghatározása. Értelemszerűen a munkáltató felelőssége, hogy biztosítsa a biztonságos megőrzést szolgáló berendezéseket, intézkedéseket.

Igényérvényesítési határidő

Az Mt. azt is meghatározza, hogy a munkáltató milyen határidőn belül érvényesítheti az igényét a munkavállalóval szemben. A szabályok értelmében a munkáltató a leltárhiánnyal kapcsolatos kártérítési igényét a leltárfelvétel befejezését követő 60 napos jogvesztő határidőn alatt érvényesítheti. Büntetőeljárás esetén e határidő 30 nap, ami a nyomozó hatóság vagy a bíróság jogerős határozatának közlését követő napon kezdődik.

A 60 napos határidő jogvesztő határidőnek számít.

Bírósági gyakorlat

A leltárhiány legfőbb jellemzője, hogy a hiány ismeretlen okból keletkezett, ebből következően nem vizsgálható a munkavállaló magatartásának a kárral fennálló okozati kapcsolata. Amennyiben a hiány oka ismertté válik, a leltárfelelősség szabályai nem alkalmazhatók. A leltárhiány továbbá akkor is megállapítható, ha a termékek egy másik részénél többlet mutatkozik (Mfv. I. 10.055/2010.)

A törvényen alapuló ítélkezési gyakorlat szerint a leltárhiány fogalmából következően önmagában a leltárhiány nem lehet a munkáltató azonnali hatályú felmondásának jogszerű indoka. A Kúria egyik határozatában azonban azt rögzítette, hogy ha a fenti indokon kívül a jognyilatkozat ugyan a leltárhiányhoz vezető, ahhoz kapcsolódó, de külön is értékelendő indokot tartalmaz (pl. hanyag munkavégzés), ezt a perben vizsgálni és értékelni kell (Kúria Mfv. I. 10.178/2015.)

Ha a leltári készlet nem került szabályszerűen átadásra valamint átvételre, akkor a munkavállaló a leltárhiányért a leltárfelelősségi megállapodás ellenére sem felelős. (Mfv.II.10.786/2011/4.)

Dr. Keserű Imre
Az oldal szerzője és tulajdonosa dr. Keserű Imre ügyvéd, aki a Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar jogász szakán végzett. Saját neve alatt működő ügyvédi irodája 2019. október 1-jén kezdte meg működését. Kapcsolat: drkeseruimre@drkeseru.hu

JOGI HÍREK

Egy mobilappal 52 ország adózási híreit ismerheted meg

Letölthető a KPMG okostelefonos alkalmazása, amivel első kézből értesülhetünk a világ bármely országának adózási témában keletkező híréről, illetve a KPMG szervezetén belül készülő szakmai...

Bírósági közvetítés közigazgatási perekben – Egyre több az egyezség

2018. év eleje óta van lehetőség bírósági közvetítői eljárásokra a közigazgatási perekhez kapcsolódóan. Alig egy év elteltével, 2019 első negyedévében már tizenegy egyezség született...

Idén is kiemelten ellenőrzik a webáruházakat

Idén is kiemelten ellenőrzi a webáruházakat a fogyasztóvédelmi hatóság és az Innovációs és Technológiai Minisztérium IT Laborja, az ellenőrzés egész novemberben tart - mondta...

Biztonsági tippek az ünnepi vásárláshoz

Az ünnepi szezon közeledtével, sokan szeretnék meglepni szeretteiket ajándékokkal. Az ilyen nagy tömegű online vásárlásra buzdító kampányokat az internetes csalók is igyekeznek kihasználni.A Nemzetbiztonsági...

Kellékszavatosság hibás teljesítésnél: hogyan, meddig, kivel szemben érvényesíthető?

Mindannyiunk életében előfordult, hogy olyan terméket vásároltunk meg vagy olyan szolgáltatást vettünk igénybe, melyről később kiderült, hogy hibás vagy nem felel meg a szerződésben...

AJÁNLOTT CIKKEK