A munkavállaló kizárólag előzetes írásos tájékoztatás után ellenőrizhető

- hirdetés -

2019. április végén léptek hatályba azok az adatvédelmi rendelkezések, amelyek a Munka Törvénykönyvének (Mt.) egyes rendelkezéseit módosította, illetőleg egészítette ki. A módosítások érintették azt is, hogy mely esetekben kérhető például erkölcsi bizonyítvány a munkavállalótól. A másik fontos módosítás a munkavállaló ellenőrzésével kapcsolatos.

A munkavállaló ellenőrizhető

A munkavállaló a munkája során, a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizhető, ennek érdekében a munkáltató technikai eszközt alkalmazhat. Azonban fontos garanciális szabály az az, hogy a munkavállalót az ellenőrzésről előzetesen írásban tájékoztatni kell.

Alkalmazható technikai eszközök

A jogszabály egyáltalán nem sorolja fel, hogy milyen technikai eszközökkel valósulhat meg az ellenőrzés. Lehetséges biztonsági kamerával, vagy éppen GPS nyomkövetővel. A testkamerával kapcsolatosan az adatvédelmi hatóság (NAIH) állásfoglalást bocsátott ki a tavalyi évben egy állásfoglalást, amelyben megállapította, hogy a testkamera használata nem feltétlen jogszerű, mivel:

 • nem látszanak azok a garanciák, amelyek biztosítanák a felvételek megfelelő kezelését
 • az alkalmazott megoldás túlságosan beavatkozik a munkavállaló intim szférájába,
  túlságosan korlátozza a magánélet szabadságát
 • az adatkezelés valószínűleg a szükségesség elvébe ütközik.

Tájékoztató dokumentum

- hirdetés

Amennyiben technikai eszköz használ a munkáltató a munkavállaló ellenőrzésére, úgy mindenképpen szükséges elkészíteni az érdekmérlegelési tesztet hozzá. A munkavállaló ellenőrzését taglaló tájékoztatóban mindenképpen szerepelnie kell, hogy ki, milyen körülmények között, milyen módon fogja ellenőrizni a munkavállalót. Megfelelő garanciákat kell biztosítani arra, hogy az ellenőrzés ne sértse a munkavállaló személyiségi jogait.

Kamerarendszer esetében a munkáltatónak kell meghatároznia, hogy a felvételeket mennyi ideig őrzi, azokat hol tárolja, stb. Kamerás ellenőrzés során biztonsági kamera szabályzatot kell készítenie a munkáltatónak.

A munkáltatónak egyebek mellett a munkaviszony létesítésekor (pontosabban legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított tizenöt napon belül) több dologról kell tájékoztatnia (Mt. 46. §) a munkavállalót. A tájékoztatónak többek között tartalmaznia kell:

 • a napi munkaidőről
 • az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról
 • a munkabérről való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról
 • a munkakörbe tartozó feladatokról,
 • a szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának,
 • a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól,
 • stb.

Érdemes ezt a tájékoztatót úgy elkészíteni, hogy ebben benne legyen az adatkezelésre és a technikai eszközzel történő ellenőrzésre vonatkozó tájékoztató is.

Munkáltató által biztosított számítástechnikai eszköz ellenőrzése

Fontos újdonság az is, hogy a munkáltató ellenőrzése során a munkaviszony teljesítéséhez használt számítástechnikai eszközön tárolt, a munkaviszonnyal összefüggő adatokba tekinthet be.

Ha a munkavállaló a munkavégzéshez a saját számítástechnikai eszközét használja, akkor is a fenti bekezdésben említett szabályok az érvényesek.

AJÁNLOTT CIKKEK

Dr. Keserű Imre
Az oldal szerzője és tulajdonosa dr. Keserű Imre ügyvéd, aki a Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar jogász szakán végzett. Saját neve alatt működő ügyvédi irodája 2019. október 1-jén kezdte meg működését. Kapcsolat: drkeseruimre@drkeseru.hu
- hirdetés -

JOGI HÍREK

Változik a Magyar Honvédség adatkezelési joga

Technikai törvénymódosítást kezdeményezett a honvédségi adatkezelést érintően a Honvédelmi Minisztérium (HM). A törvénymódosításra azért van szükség, hogy ezzel is erősítsék Magyarország védelmét és biztonságát.A...

Határozott idejű kormányzati szolgálati jogviszony tárgyában döntött a Kúria

A közszolgálati jogviszonyban különös tekintettel a kötött létszámgazdálkodásra a munkáltatónak meghatározott létszámmal kell ellátnia a feladatát és e kötelezettségét akkor is teljesítenie kell, amikor...

Bírósági közvetítés közigazgatási perekben – Egyre több az egyezség

2018. év eleje óta van lehetőség bírósági közvetítői eljárásokra a közigazgatási perekhez kapcsolódóan. Alig egy év elteltével, 2019 első negyedévében már tizenegy egyezség született...

A munkavállaló kárenyhítési kötelezettsége egyáltalán nem korlátlan

A munkavállalót terhelő kárenyhítési kötelezettség megítélésekor értékelni kell az életkorát, egészségi állapotát, családi és lakóhelyi körülményeit. A kárenyhítési kötelezettség teljesítését az eset összes körülményei...

Jogalap nélküli gazdagodás visszatérítése

Az alperes mint beruházó, az érintett kerületi önkormányzat, valamint a felperes és két másik gazdasági társaság egy bevásárlóközpont megépítése érdekében ötoldalú megállapodást kötöttek, amelyben...