A fiatal munkavállalóra vonatkozó munkajogi szabályok

- hirdetés -

A fiatal munkavállaló foglalkoztatására vonatkozó szabályok szigorúbbak, mint azoknál, akik nem minősülnek ilyen dolgozónak, és e munkajogi szabályokat a Munka Törvénykönyve (Mt.) tartalmazza.

Ki minősül fiatal munkavállalónak?

Fiatal munkavállalónak minősül az a munkavállaló, aki a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be. Ha már a munkavállaló életkori határánál tartunk, érdemes megemlíteni azt is, hogy mikortól, hány éves kortól lehetséges a foglalkoztatás. Az Mt. szabályai szerint főszabályként munkavállaló az lehet, aki a tizenhatodik életévét betöltötte. Kivétel e szabály alól a tizenötödik életévét betöltött személy is lehet munkavállaló az iskolai szünet alatt, aki nappali rendszerű képzés keretében folytat tanulmányokat. Fontos megemlíteni, hogy a munkavégzéshez, illetőleg a munkaszerződés megkötéséhez a törvényes képviselő (jellemzően a szülő) hozzájárulása szükséges.

Lehetőség van arra is, hogy a tizenhatodik életév alatt is valaki munkavállaló legyen: a jogszabályban meghatározott kulturális, művészeti, sport-, hirdetési tevékenység keretében a tizenhatodik életévét be nem töltött személy is foglalkoztatható.

Fiatal munkavállaló munkaideje

- hirdetés

A fiatal munkavállaló számára éjszakai munka, valamint rendkívüli munkaidő nem rendelhető el. A fiatal munkavállaló napi munkaideje legfeljebb nyolc óra lehet és a több munkaviszony keretében történő munkavégzés munkaidejét össze kell számítani.

A fiatal munkavállaló beosztás szerinti munkaideje a 8 órát nem haladhatja meg.

Az ilyen munkavállaló munkaidő-keretben is foglalkoztatható, azonban legfeljebb egy heti munkaidőkeret rendelhető el.

Pihenőidő

A fiatal munkavállaló pihenőidejére is külön szabályok vonatkoznak. Amennyiben a fiatal munkavállaló munkaideje (beosztás szerinti munkaidő) a 4,5 órát meghaladja, akkor részére legalább harminc perc munkaközi szünetet kell biztosítani. Ha a 6 órát meghaladja a munkaidő, akkor legalább 45 perc munkaközi szünetet szükséges biztosítani a részére.

Napi pihenőidő: a napi munka befejezése és a következő munkanapi munkakezdés közötti időtartam, amely fiatal munkavállaló esetében 12 óra.

A fiatal munkavállaló részére a napi pihenőidő minimum tartalma 12 óra.

Szabadság

A fiatal munkavállaló részére is jár szabadság, csakúgy, mint a többi munkavállalónak. A fiatal munkavállalót a rendes szabadságon felül, évenként további 5 nap pótszabadság jár, figyelemmel arra, hogy utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti.

Fiatal munkavállaló foglalkoztatása

A fiatal munkavállaló foglalkoztatására a NAV készített egy információs füzetet, amelyből megtudható, hogy milyen szabályok szerint lehet az ilyen jellegű munkavállalókat foglalkoztatni.

A tájékoztató füzet értelmében mindenképpen szükséges, hogy az ilyen munkavállaló rendelkezzen adóazonosító jellel. Amennyiben még nincs adóazonosító jele, úgy a 19T34-es formanyomtatványon kell igényelni. (A nyomtatvány ügyfélkapus azonosítóval könnyen elküldhető az ÁNYK program segítségével, de ha valaki nem jártas benne, bármelyik Kormányablaknál elintézheti az igénylés ingyenes.)

Az iskolaszövetkezetben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató
tanuló, hallgató tag munkavégzésén túlmenően az alábbiak szerint foglalkoztatható a fiatal munkavállaló:

  • munkaviszonyban,
  • munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban,
  • egyszerűsített foglalkoztatás keretében,
  • háztartási alkalmazottként.

A részletszabályokat mindenki megtalálja a NAV tájékoztató füzetében.