Az egyezség, vagyis a magyar vádalku

- hirdetés -

A tavaly hatályba lépett új büntetőeljárási törvény (Be.) sokak által legjobban ismert újítása – amivel a média is foglalkozott -, az az egyezség a bűnösség beismeréséről, vagy ahogy a legtöbben hivatkoznak rá, a vádalku.

A klasszikus amerikai vádalku és a magyar vádalku (egyezség a bűnösség beismeréséről) összehasonlítása

Mindenekelőtt tisztázni érdemes, hogy mi a különbség a sokak által, a filmekből ismert amerikai vádalku és az egyezség között. A klasszikus vádalku jogintézmény arra is lehetősége van a feleknek (ügyész, terhelt), hogy az elkövetett cselekmény jogi minősítése és a tényállást megváltoztassák, míg ez hazánkban nem lehetséges. Az egyezség a bűnösség beismeréséről Be. jogintézmény keretében az egyezkedés, alku tehát csak arról folyhat, hogy a terhelt milyen enyhébb büntetés kapjon a büntetőeljárás során, az egyezség folyományaként.

Ügyészi utasítások

Fontos megemlíteni, hogy az egyezség tekintetében a két Legfőbb Ügyészi utasítás is kiadásra került, amely érinti és az ügyészek számára utasítást ad az egyezségi eljárásokra. A 9/2018. LÜ utasítás tartalmazza azt, hogy ha az egyezségkötést az ügyészség kezdeményezte, akkor kötelező a kép- és hangfelvétel is.

- hirdetés

Ugyancsak ez az utasítás tartalmazza azt is, hogy az ügyészség nem köthet egyezséget, ha a terhelti beismerés önkéntességére vagy hitelt érdemlőségére nézve kétségek merülnek fel, vagy a beismerés hiányában rendelkezésre álló bizonyítékok nem lennének elégségesek
a vádemeléshez.

Egyezség a bűnösség beismeréséről

E jogintézményt a Be-ben két fejezetben találhatjuk meg: egyrészt a nyomozás szabályai között, valamint bírósági eljárásról szóló részben, azon belül is a különeljárások között.

A hatályos szabályok nem tartalmaznak túl szigorú feltételeket ahhoz, hogy az ügyész és a terhelt egyezséget kössön. Ez azt is jelenti, hogy a terhelt és az ügyész az elkövetett bűncselekményre tekintet nélkül élhetnek ezzel az egyezséggel.

Az egyezség megkötésének első mozzanata, hogy azt kezdeményezni kell. Az egyezséget mind az ügyész, mind a terhelt kezdeményezheti, mégpedig legkorábban a nyomozás felderítési szakaszában, a gyanúsított kihallgatásakor. Azonban nem csak a gyanúsított kihallgatásakor lehet kezdeményezni, hanem a vádemelés előtt bármikor.

Ha a felek nem tartják kizártnak az egyezség lehetőségét, akkor az egyezségi eljárásban védő részvétele kötelező. Védő hiányában a hatóság védőt rendel ki. Mint korábban említettem, a bűncselekmény tényállását és a jogi minősítését kivéve a felek a bűnösség beismeréséről és az egyezség tartalmi elemeiről egyeztetést folytatnak. Az egyeztetések alakisághoz nincsenek kötve.

Az egyezség harmadik mozzanata az egyezség megkötése, amelyet kötelező írásba foglalni. Külön ki kell emelni, hogy a jegyzőkönyvbe foglalt egyezség kizárólag a külön bírói eljárásban bír relevanciával. Azonban ha az egyezség bármilyen okból meghiúsul, a felek az egyezség tartalmát nem használhatják fel a bizonyítékként.

Az egyezség tartalmi elemei

Az egyezség tartalmát tekintve a felek akár az összes, de lehetőség van arra is, hogy csak egyes bűncselekmények tekintetében egyezzenek meg a bűnösségről. A Be. meghatározza az egyezség tartalmi elemeit is, amelyek a következők:

  • bűncselekmény leírását és Btk. szerinti minősítését,
  • bűncselekmény vonatkozásában a terhelt nyilatkozatát arról, hogy a bűnösségét beismeri, és ennek érdekében vallomást tesz,
  • büntetést vagy önállóan alkalmazható intézkedést.

Az egyezségnek azt is kell tartalmaznia – amennyiben az büntetés kiszabására irányul -, hogy az ügyészség, a terhelt és a védő milyen nemű, mértékű vagy tartamú büntetést vesz tudomásul.

Az egyezség tartalmazhatja azt is (nem kötelező), hogy a bűnügyi költséget ki viseli, vagy éppen a terhelt milyen egyéb kötelezettségeket vállal.

Az egyezségben arra is lehetősége van az ügyészségnek, hogy akár az büntetőeljárást is megszüntetheti a terhelttel szemben olyan bűncselekmény miatt, amelynek az elkövetett jelentősebb tárgyi súlyú bűncselekmény mellett a terhelt felelősségre vonása szempontjából nincs jelentősége.

Bírósági eljárási szak egyezség esetén

Amennyiben a felek között megszületett az egyezség, az ügyész vádat emel, amelyben indítványozza a megszületett egyezség jóváhagyását. A bíróság az egyezség feltételeit megvizsgálja, és azt vagy jóváhagyja, vagy megtagadja.

Ha az egyezség jóváhagyásának feltételei fennállnak és a jóváhagyás megtagadásának nincs helye, a bíróság az egyezséget az előkészítő ülésen jóváhagyja. A bíróság figyelmezteti a terheltet, hogy az egyezséget jóváhagyó végzés ellen nincs fellebbezési lehetősége.

Egyezség jóváhagyása esetén a bíróság az előkészítő ülés szabályai szerint jár el, vagyis az előkészítő ülésen ítéletet hoz, és gyakorlatilag a büntetőeljárás befejeződik.

AJÁNLOTT CIKKEK

Dr. Keserű Imre
Az oldal szerzője és tulajdonosa dr. Keserű Imre ügyvéd, aki a Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar jogász szakán végzett. Saját neve alatt működő ügyvédi irodája 2019. október 1-jén kezdte meg működését. Kapcsolat: drkeseruimre@drkeseru.hu
- hirdetés -

JOGI HÍREK

Szigorodnak a fegyvertartás és az adatvédelem szabályai az USA-ban

Fegyvertartási szigorítástól az adatvédelem erősítéséig számos új törvény lép életbe az Egyesült Államok sok tagállamában január elsejétől.Huszonegy tagállamban és több városban - például New...

Változik a Magyar Honvédség adatkezelési joga

Technikai törvénymódosítást kezdeményezett a honvédségi adatkezelést érintően a Honvédelmi Minisztérium (HM). A törvénymódosításra azért van szükség, hogy ezzel is erősítsék Magyarország védelmét és biztonságát.A...

Korszakalkotó projekteket zárt az Országos Bírósági Hivatal

Az OBH az ügyfelek elégedettsége érdekében megteremtette a kulturált, kényelmes, egyszerű, gyors és biztonságos ügyintézési körülményeket, Magyarország az ítélkezést támogató fejlesztések területén tartalmas új...

Biztonsági tippek az ünnepi vásárláshoz

Az ünnepi szezon közeledtével, sokan szeretnék meglepni szeretteiket ajándékokkal. Az ilyen nagy tömegű online vásárlásra buzdító kampányokat az internetes csalók is igyekeznek kihasználni.A Nemzetbiztonsági...

GDPR: 87 millió forint bírságot szabtak ki az idén

Idén 87 millió forint bírságot szabott ki az adatvédelmi hatóság az uniós adatvédelmi irányelvek (GDPR) megsértése miatt – mondta Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi...