Mikor szabályos a jármű vontatása?

- hirdetés -

Az elmúlt hetekben számos olyan hírt hoztak le a híroldalak, amelyek olyan jármű vontatásokat mutatnak be, amelyek egyáltalán nem felelnek meg a hatályos szabályoknak, gondolni kell itt arra a személyre, aki az M1-es autópályán 140 km/h-ás sebességgel vontatott egy másik járművet.

Legnagyobb sebesség vontatás esetén

Az elromlott jármű vontatására vonatkozó szabályokat a KRESZ-ben találhatjuk meg. A hivatkozott jogszabály elsőként azt határozza meg, hogy elromlott járművet maximum 40 km/h-ás sebességgel lehet vontatni. A szabályok azt is rögzítik, hogy elromlott jármű vontatása során fokozott óvatossággal, lehetőleg kis forgalmú úton és időszakban kell közlekedni.

Autópályán történő vontatás

A jogszabály kitér arra az esetre is, amikor autópályán történik a vontatás. Ebben az esetben autópályáról és autóútról az elromlott járművet vontató járművel a legközelebbi lehajtásra szolgáló úton, illetőleg útkereszteződésben le kell térni. Vontatásnál a figyelembe kell venni mind a vontatott, mind a vonó jármű súlyát. Ennek értelmében elromlott gépjárművet, mezőgazdasági vontatót és lassú járművet vontatni csak olyan járművel szabad, amelynek tényleges súlya eléri a vontatott jármű tényleges súlyának a felét; ha azonban az üzemi fékberendezés romlott el, vontatásra csak olyan járművet szabad használni, amelynek tényleges súlya eléri a vontatott jármű tényleges súlyát.

Tilos vontatni

- hirdetés

A KRESZ néhány járművet kizár azok köréből, amelyeket tilos vontatni. Ennek alapján tilos vontatni kétkerekű motorkerékpárt, segédmotor kerékpárt és kerékpárt, valamint ezen járművekkel más járművet vontatni is tilos.

Amennyiben az elromlott járműnek a kormányszerkezet romlott el, kizárólag emelve szabad vontatni.

Személyszállítás vontatott járművön

Vontatott járművön személy nem szállítható, kizárólag a vontatott járművet vezető személy. Ha az elromlott járművet emelve szállítják, vontatják, akkor ebben az esetben senki sem szállítható a vontatott járműben. Olyan járművet, amelynek üzemi fékberendezése romlott el, vagy amelynek megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kilogrammot meghaladja, csak – a húzó- és a nyomóerők felvételére egyaránt alkalmas – merev vontatórúddal szabad vontatni.

A vontatott jármű féklámpáját és irányjelző berendezését – kivéve ha a járművet emelve vontatják – működtetni kell, továbbá – éjszaka és korlátozott látási viszonyok között – a vontatott járművet is ki kell világítani.

Aki a vontatásra vonatkozó szabályokat megszegi, az helyszíni bírságra, vagy feljelentésre számíthat.

- hirdetés -