Mentesülés a munkavégzés alól: mikor lehetséges?

- hirdetés -

A Munka Törvénykönyve (Mt.) részletesen szabályozza azokat az eseteket is, hogy mikor, milyen esetekben van arra lehetőség, hogy a munkavállaló mentesüljön a munkavégzési kötelezettsége alól.

Mentesülési okok

A munkavállaló két esetben mentesülhet a munkavégzés alól: az első eset az az, amikor maga a munkáltató ad engedélyt arra, hogy ne végezzen munkát, a másik lehetőség pedig akkor lehetséges, amikor maga a munkaviszonyra vonatkozó szabály mentesíti a munkavállalót.

Mentesülés a jogszabály engedélye alapján

A munkavállaló a keresőképtelensége alatt mentesül a munkavégzés alól. Fontos felhívni arra a figyelmet, hogy az Mt. nem tartalmazza a keresőképtelenség fogalmát, annak meghatározását a kötelező egészségbiztosítási ellátásról szóló törvény (44. §) határozza meg. A szabályozás értelmében többek között keresőképtelen: aki betegsége miatt munkáját nem tudja ellátni; aki várandóssága, illetőleg szülése miatt nem tudja munkáját ellátni; az anya, ha kórházi ápolás alatt álló egyévesnél fiatalabb gyermekét szoptatja, stb.

- hirdetés

További munkavégzés alóli mentesülési ok ha a munkavállaló a jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő, egészségügyi intézményben történő kezelésben vesz részt. Az eljárás fogalmát az egészségügyről szóló törvény tartalmazza.

Mentesülési okként jelöli meg a jogalkotó a kötelező orvosi vizsgálat tartamára járó időtartamban. A kötelező orvosi vizsgálat fogalmát az Mt. tartalmazza. Kötelező orvosi vizsgálat: az az orvosi vizsgálat, amelyen a munkavállalónak munkaviszonyra vonatkozó szabály előírása alapján részt kell vennie, ideértve a várandós állapotra tekintettel előírt orvosi vizsgálatot is.

Mentesülési ok a véradáshoz szükséges, legalább négy óra időtartam.

Mentesül a munkavégzés alól a szoptató anya a szoptatás első hat hónapjában naponta kétszer egy, ikergyermekek esetén kétszer két órára, a kilencedik hónap végéig naponta egy, ikergyermekek esetén naponta két órára.

Ugyancsak mentesül a munkavégzési kötelezettség alól a munkavállaló hozzátartozója halálakor két munkanapra.

Ha a munkavállaló általános iskolai tanulmányokat folytat, továbbá a felek megállapodása szerinti képzés, továbbképzés esetén, a képzésben való részvételhez szükséges időre is mentesül a munkavállaló a munkavégzés alól.

Mentesül az önkéntes vagy létesítményi tűzoltói szolgálat ellátása tartamára. Amennyiben a munkavállaló bíróság vagy hatóság idézi, akkor az eljárásban való személyes részvételhez szükséges időtartamra mentesül a munkavégzés alól.

A munkáltató mérlegelési körében különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt, az indokolt távollét tartamára.

- hirdetés -

JOGI HÍREK

A gyilkost is megilleti az internetes elfeledtetés joga

A német alkotmánybíróság megerősítette az interneten nyilvánosan hozzáférhető személyes adatok töröltetéséhez fűződő jogot, szerdán ismertetett döntése szerint az úgynevezett elfeledtetési jog súlyos bűncselekmények elkövetőit...

Korszakalkotó projekteket zárt az Országos Bírósági Hivatal

Az OBH az ügyfelek elégedettsége érdekében megteremtette a kulturált, kényelmes, egyszerű, gyors és biztonságos ügyintézési körülményeket, Magyarország az ítélkezést támogató fejlesztések területén tartalmas új...

Jövedelemhez szabnák a parkolási díjakat Németországban

A városi parkolási szabályok átalakítását sürgeti a német autóipari vállalkozások országos érdekképviselete (VDA) az életminőség javítása és a klímaváltozás elleni küzdelem sikere érdekében -...

Fogyasztóvédelmi akcióterv készült a légi utasok jogainak védelmére

Hosszú egyeztetési folyamat végén elkészült a fapados légitársaságokra vonatkozó fogyasztóvédelmi akcióterv-javaslat a légi utasok jogainak védelmére – olvasható az Ujhelyi István európai parlamenti képviselő...

A munkavállaló kárenyhítési kötelezettsége egyáltalán nem korlátlan

A munkavállalót terhelő kárenyhítési kötelezettség megítélésekor értékelni kell az életkorát, egészségi állapotát, családi és lakóhelyi körülményeit. A kárenyhítési kötelezettség teljesítését az eset összes körülményei...