A Munka Törvénykönyve (Mt.) részletesen szabályozza azokat az eseteket is, hogy mikor, milyen esetekben van arra lehetőség, hogy a munkavállaló mentesüljön a munkavégzési kötelezettsége alól.

Mentesülési okok

A munkavállaló két esetben mentesülhet a munkavégzés alól: az első eset az az, amikor maga a munkáltató ad engedélyt arra, hogy ne végezzen munkát, a másik lehetőség pedig akkor lehetséges, amikor maga a munkaviszonyra vonatkozó szabály mentesíti a munkavállalót.

Mentesülés a jogszabály engedélye alapján

A munkavállaló a keresőképtelensége alatt mentesül a munkavégzés alól. Fontos felhívni arra a figyelmet, hogy az Mt. nem tartalmazza a keresőképtelenség fogalmát, annak meghatározását a kötelező egészségbiztosítási ellátásról szóló törvény (44. §) határozza meg. A szabályozás értelmében többek között keresőképtelen: aki betegsége miatt munkáját nem tudja ellátni; aki várandóssága, illetőleg szülése miatt nem tudja munkáját ellátni; az anya, ha kórházi ápolás alatt álló egyévesnél fiatalabb gyermekét szoptatja, stb.

- hirdetés -

További munkavégzés alóli mentesülési ok ha a munkavállaló a jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő, egészségügyi intézményben történő kezelésben vesz részt. Az eljárás fogalmát az egészségügyről szóló törvény tartalmazza.

Mentesülési okként jelöli meg a jogalkotó a kötelező orvosi vizsgálat tartamára járó időtartamban. A kötelező orvosi vizsgálat fogalmát az Mt. tartalmazza. Kötelező orvosi vizsgálat: az az orvosi vizsgálat, amelyen a munkavállalónak munkaviszonyra vonatkozó szabály előírása alapján részt kell vennie, ideértve a várandós állapotra tekintettel előírt orvosi vizsgálatot is.

Mentesülési ok a véradáshoz szükséges, legalább négy óra időtartam.

Mentesül a munkavégzés alól a szoptató anya a szoptatás első hat hónapjában naponta kétszer egy, ikergyermekek esetén kétszer két órára, a kilencedik hónap végéig naponta egy, ikergyermekek esetén naponta két órára.

Ugyancsak mentesül a munkavégzési kötelezettség alól a munkavállaló hozzátartozója halálakor két munkanapra.

Ha a munkavállaló általános iskolai tanulmányokat folytat, továbbá a felek megállapodása szerinti képzés, továbbképzés esetén, a képzésben való részvételhez szükséges időre is mentesül a munkavállaló a munkavégzés alól.

Mentesül az önkéntes vagy létesítményi tűzoltói szolgálat ellátása tartamára. Amennyiben a munkavállaló bíróság vagy hatóság idézi, akkor az eljárásban való személyes részvételhez szükséges időtartamra mentesül a munkavégzés alól.

A munkáltató mérlegelési körében különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt, az indokolt távollét tartamára.