Meghosszabbítható-e a próbaidő?

- hirdetés -

A próbaidő rendeltetése az, és lényege abban rejlik, hogy mind a munkavállaló, mind a munkáltató megismerhetik egymást a próbaidő alatt. Ugyancsak célja a próbaidőnek, hogy mindegyik fél meggyőződhet arról, hogy a másik fél beváltotta-e a hozzá fűzött reményt.

A próbaidő szabálya

Mivel korábban már foglalkoztam a próbaidő szabályaival, így csak érintőlegesen ismétlem magam. A Munka Törvénykönyve alapján (Mt.) a próbaidő maximális tartama 3 hónap lehet. A próbaidő alatta  felek bármikor, indokolás nélkül megszüntethetik a munkaviszonyt. Amennyiben a munkáltató rendelkezik kollektív szerződéssel, akkor ellenőrizni kell, hogy a szerződésben mennyi lehet a próbaidő tartama. Azonban kollektív szerződés esetén sem lehet hosszabb a próbaidő 6 hónapnál.

A próbaidő meghosszabbítása

A hatályos szabályozás értelmében amennyiben a felek a munkaszerződésben 3 hónapnál rövidebb próbaidőt kötöttek ki, akkor a próbaidőt meghosszabbíthatják. Azonban az így meghosszabbított próbaidő tartam így sem haladhatja meg a 3 hónapot, ez a szabály kógens, eltérni nem lehet.

- hirdetés

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény (Kjt.) értelmében a kinevezésben a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor három hónap próbaidő megállapítása kötelező. Szemben a Munka Törvénykönyve szabályaival, a közalkalmazotti jogviszonyban nem lehet a próbaidőt meghosszabbítani. A közalkalmazotti jogviszony keretében a próbaidő tartama alatt szintén bármelyik fél megszüntetheti a munkaviszonyt indokolás nélkül.

Itt kell megemlíteni a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben szereplő próbaidőre vonatkozó szabályokat. Közszolgálati jogviszonyban a kinevezésben kötelező kikötni legalább 3 hónap próbaidőt, de 6 hónapnál hosszabb nem lehet. A közszolgálati jogviszonyban sem hosszabbítható meg a próbaidő.

Próbamunka nincs

Gyakran lehet olyat is olvasni, hogy a felek a próbaidőt próbamunkának tekintik. Azonban olyan, hogy próbamunka nincs, jogilag nem létezik. Erre mutatott rá a EBH2001. 597. döntés, amely értelmében nincs jogszabályi alapja a próbamunka keretében írásbeli szerződés nélkül történő foglalkoztatásnak.

Betegség, szabadság a próbaidő alatt?

Gyakran emlegetett tévhit az is, amely szerint a próbaidő alatt nem lehet táppénzre menni, vagy éppen szabadságra. A próbaidő alatt mind a táppénz, mind a szabadság igénybe vehet, nem korlátozza semmi sem.

- hirdetés -