Hogyan szüntethető meg a határozott idejű munkaviszony?

A munkaviszony a jellegéből tekintve tartós jogviszonynak mondható. Munkaviszony határozott és határozatlan időre is köthető. A határozott idejű munkaviszonyra – így annak megszüntetésére is – a Munka Törvénykönyve az általánostól eltérő szabályokat alkalmaz.

A határozott idejű munkaviszony

A határozott idejű munkaviszony lényege az, hogy a felek egy meghatározott időtartamra kötik meg a munkaszerződést, és ha ez a határozott időtartam eltelik, akkor a munkaviszony automatikusan megszűnik.

A határozott idejű munkaviszonyt is írásba kell foglalni, és ennek tartamát naptárilag vagy más alkalmas módon kell meghatározni. A Munka Törvénykönyve azt is meghatározza, hogy a határozott idejű munkaviszony tartama nem haladhatja meg az 5 évet, ideértve a meghosszabbított és az előző határozott időre kötött munkaszerződéstől számított 6 hónapon belül létesített újabb határozott tartamú munkaviszony tartamát is.

A határozott idejű munkaviszony megszüntetésének módjai

- hirdetés

A határozott idejű munkaviszony megszüntethető a munkáltató és a munkavállaló által is. A munkaviszonyt meg lehet szüntetni közös megegyezéssel, felmondással, vagy azonnali hatályú felmondással. Azonban a törvény szigorúan meghatározza, hogy melyik jogalany (munkáltató, munkavállaló), mikor, milyen módon szüntetheti meg a határozott idejű munkaviszonyt.

Felmondással történő megszüntetés

A munkavállaló a határozott idejű munkaviszonyát felmondással megszüntetheti, azonban köteles megindokolni. A jogszabály azt is rögzíti, hogy a felmondás indoka csak olyan ok lehet, amely számára a munkaviszony fenntartását lehetetlenné tenné vagy körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna.

Ezzel szemben ha a munkáltató akarja felmondással megszüntetni a határozott idejű munkaviszonyt, akkor azt csak szűk, a Munka Törvénykönyve által felsorolt esetekben teheti meg. A jogszabály értelmében a munkáltató a határozott idejű munkaviszony felmondással megszüntetheti

  • a felszámolási– vagy csődeljárás tartama alatt,
  • a munkavállaló képességére alapított okból, vagy
  • ha a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső ok következtében lehetetlenné válik.

A munkavállaló képességére alapított oknál meg lehet említeni, hogy olyan okok tartozhatnak ide, mint például a munkavállaló szakmai alkalmatlansága, vagy éppen egészségügyi alkalmatlansága. Utóbbinál azonban fontos, hogy ezt mindenképpen orvosi dokumentumokkal támassza alá a munkáltató.

Azonnali hatályú felmondással történő megszüntetés

A határozott idejű munkaviszony azonnal hatályú felmondással is megszüntethető. Ebben az esetben akkor szüntethető meg a jogviszony, ha a másik fél

  • a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy
  • egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.
Dr. Keserű Imre
Az oldal szerzője és tulajdonosa dr. Keserű Imre ügyvéd, aki a Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar jogász szakán végzett. Saját neve alatt működő ügyvédi irodája 2019. október 1-jén kezdte meg működését. Kapcsolat: drkeseruimre@drkeseru.hu

JOGI HÍREK

Így ütnek el egy gyalogost – videót tett közzé a rendőrség egy gyalogos gázolásról

A Váci Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya folytat eljárást egy 34 éves budapesti férfi ellen, aki egy kijelölt gyalogos-átkelőhelyen ütött el egy 71 éves nőt Vácon...

Korszakalkotó projekteket zárt az Országos Bírósági Hivatal

Az OBH az ügyfelek elégedettsége érdekében megteremtette a kulturált, kényelmes, egyszerű, gyors és biztonságos ügyintézési körülményeket, Magyarország az ítélkezést támogató fejlesztések területén tartalmas új...

Meddig ér el a szülői kéz? – különleges helyzetek a szülői felügyelet tükrében

Nézeteltérések minden családban adódnak, így problémamentes szülő-gyerek kapcsolat sem létezik. Egy-egy vita számos jogi kérdést is felvethet, mind a szülők, mind a gyermekek részéről....

Kúria: a borravalót elkülönítve kell kezelni

A Kúria elvi döntése szerint a borravalót elkülönítve kell kezelni, ha bekerül a pénztárgépbe, valamint csak kivételes esetben térhet el a pénztár pénzkészlete a...

Jogalap nélküli gazdagodás visszatérítése

Az alperes mint beruházó, az érintett kerületi önkormányzat, valamint a felperes és két másik gazdasági társaság egy bevásárlóközpont megépítése érdekében ötoldalú megállapodást kötöttek, amelyben...

AJÁNLOTT CIKKEK