A versenytilalmi megállapodás szabályai

- hirdetés -

A versenytilalmi megállapodás alapján a munkavállaló arra vállal kötelezettséget, hogy nem tanúsít olyan magatartást a munkaviszony megszűnését követően, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekét sértené vagy veszélyeztetné, mindezt megfelelő ellenérték fejében.

A versenytilalmi megállapodás lényege

A versenytilalmi megállapodás úgy is lehet ismerni, hogy konkurencia-kizárási szerződés. A megállapodásnak az a lényege, hogy ezzel a megállapodással lehet arra kötelezni a munkavállalót, hogy ne tanúsítson olyan magatartást, amely a munkáltatója érdekét sértené vagy veszélyeztetné. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a megállapodásban lehet rögzíteni, hogy a munkavállaló milyen munkakörben és milyen munkáltatónál nem helyezkedhet el.

A versenytilalmi megállapodást élesen el kell határolni a munkavállaló titoktartási kötelezettsége alól. Ugyanis a titoktartási kötelezettség a munkavállalót mindenféle megállapodás nélkül is köti, még a munkaviszony megszűnését követően is.

Megfelelő ellenérték

- hirdetés

A versenytilalmi megállapodás a munkavállaló részéről nem ingyenes. Ugyanis a munkáltató köteles megfelelő ellenértéket fizetni a munkavállaló részére, amennyiben ilyen megállapodást köt vele. Az ellenérték összege a felek által szabadon meghatározott. Azonban a Munka Törvénykönyve rögzíti, hogy a versenytilalmi megállapodás ellenérték összegének meghatározásánál arra kell tekintettel lenni, hogy a megállapodás milyen mértékben akadályozza a munkavállalót egy újabb munkaviszony létesítésében.

A jogszabály meghatározza a minimum értéket is: nem lehet kevesebb, mint az azonos időszakra járó lapbér egyharmada.

A versenytilalmi megállapodás időtartama

A jogszabály azt is rögzíti, hogy a versenytilalmi megállapodás hossza nem lehet örök érvényű, azt csak meghatározott időtartamra lehet kötni. Ez az időtartam a munkaviszony megszűnését követő két évig tarthat.

Szóbeliség vagy írásbeliség

A hatályos rendelkezések nem rögzítik azt, hogy írásba kell foglalnia  versenytilalmi megállapodást. Vagyis ez azt jelenti, hogy versenytilalmi megállapodás szóban is köthető. Azonban a későbbi kikényszeríthetőség miatt mindenképpen érdemes írásba foglalni a megállapodást.

Kötbér kikötése

A Munka Törvénykönyve arra is lehetőséget ad arra, hogy a felek a szerződésszegésük esetére kötbért kössön ki. Amennyiben a felek kötbért kötnek ki, akkor erre a Polgári Törvénykönyvben (Ptk.) foglalt szabályokat kell alkalmazni.

A kötbér egyébként azt jelenti, hogy a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.

Fontos megjegyezni, hogy kötbért kikötni kizárólag írásban lehet.

Munkáltató személyében bekövetkező változás

A jogszabály azt is rögzíti, hogy a munkáltató személyében bekövetkező változása esetén a versenytilalmi megállapodásból származó jogok és kötelezettségek az átvevő munkáltatóra átszállnak.

- hirdetés -

JOGI HÍREK

Biztonsági tippek az ünnepi vásárláshoz

Az ünnepi szezon közeledtével, sokan szeretnék meglepni szeretteiket ajándékokkal. Az ilyen nagy tömegű online vásárlásra buzdító kampányokat az internetes csalók is igyekeznek kihasználni.A Nemzetbiztonsági...

A tartósan kórházban kezelt gyermekek oktatásánál lát gondokat az ombudsman

A tartósan kórházban gyógykezelt gyermekek oktatására vonatkozó szabályok felülvizsgálatát kezdeményezi Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa.Az ombudsman hivatala közleményében azt írta: Kozma Ákos átfogó...

Idén is kiemelten ellenőrzik a webáruházakat

Idén is kiemelten ellenőrzi a webáruházakat a fogyasztóvédelmi hatóság és az Innovációs és Technológiai Minisztérium IT Laborja, az ellenőrzés egész novemberben tart - mondta...

Szigorodnak a fegyvertartás és az adatvédelem szabályai az USA-ban

Fegyvertartási szigorítástól az adatvédelem erősítéséig számos új törvény lép életbe az Egyesült Államok sok tagállamában január elsejétől.Huszonegy tagállamban és több városban - például New...

A kormány korlátozza a vonaton utazók egyes jogainak érvényesítési lehetőségét

A Magyar Közlöny legfrissebb számában egy 2009-es rendeletet módosított a kormány, azonban ez módosítás a vonaton utazók jogainak érvényesítését korlátozza.A 2009-es rendelet értelmében a...