A munkavállalói felmondás a munkaviszony megszüntetésének egyik módja. A hatályos szabályok szerint a munkavállalói felmondás esetén a munkavállalóra kevesebb és nem túl szigorú szabályok vonatkoznak, a munkavállaló sokkal könnyebben tudja e munkaviszony megszüntetési formával a munkaviszonyt megszüntetni.

Kell-e indokolni a munkavállalói felmondást?

A munkáltatói felmondás esetén a munkáltatót sokkal szigorúbb szabályok kötik, figyelemmel arra, hogy a munkáltatót indokolási kötelezettség terheli. Ezzel szemben a munkavállaló a felmondását egyáltalán nem köteles indokolni, kivétel ez alól a határozott idejű munkaviszony.

Amennyiben a munkavállaló a munkaviszonyát felmondással meg akarja szüntetni, akkor a felmondást az arra jogosult személy részére kell átadni, amely lehetséges postai, email vagy éppen személyes úton is. Ennek azért van nagyon nagy jelentősége, mert a munkavállaló felmondási idejét a sikeres kézbesítést követően kezdheti el letölteni.

Felmondási idő

- hirdetés -

Munkavállalói felmondás esetén a felmondási idő harminc nap, amely a munkában töltött idővel arányosan nem nő, szemben a munkáltatói felmondás esetén. Amennyiben a munkavállaló kollektív szerződés hatálya alatt áll, akkor e szerződés 30 napnál hosszabb felmondási időt meghatározhat, ezért felmondás előtt érdemes ezzel is tisztában lenni.

A munkáltatót munkavállalói felmondás esetén nem kötelezi arra a Munka Törvénykönyve, hogy a munkavállalót a felmondási idő felére mentse fel a munkavégzés alól, vagy a 30 napos felmondási időt a munkavállaló köteles munkában tölteni.

Arra is figyelemmel kell lenni, hogy ha a felek a munkaszerződésükben meghatározták azt, hogy legfeljebb a munkaviszony kezdetétől számított egy évig a munkaviszonyukat felmondással nem szüntethetik meg, akkor ilyen szerződéses kikötés esetén sem a munkavállaló sem a munkáltató nem szüntetheti meg a munkaviszonyát felmondással. Jogi megoldás lehet az ilyen esetre, hogy a felek a munkaviszonyt közös megegyezéssel szüntessék meg.

Jogosult-e a munkavállaló végkielégítésre?

A munkavállalói felmondás szabályai között érdemes megemlíteni, hogy jogosult-e végkielégítésre a munkavállaló. A munkavállaló felmondása esetén végkielégítésre nem jogosult, ugyanis a végkielégítés akkor jár, ha a munkaviszonyt a munkáltató szüntette meg felmondással. Azonban a felek a munkaszerződésben megegyezhetnek abban, hogy munkavállalói felmondás esetén is jár végkielégítés a munkavállalónak.