Mikor jár végkielégítés a munka törvénykönyve alapján?

- hirdetés -

A legtöbb munkavállaló egyáltalán nincs azzal tisztában, hogy mikor, mely esetekben és mennyi végkielégítés jár neki, ha a munkaviszonyát megszünteti a munkáltató.

A végkielégítésnek a funkciója kettősnek tekinthető: elsősorban arra hivatott, hogy a munkavállaló ellátását biztosítsa arra az időszakra, amikor a munkaviszony megszűnése miatt nem rendelkezik jövedelemmel. Másodsorban pedig egyfajta jutalom is, ugyanis minél több időt tölt az adott munkáltatónál munkaviszonyban, a végkielégítés mértéke annál magasabb.

A végkielégítés feltételei

A hatályos munka törvénykönyve (Mt.) a végkielégítés fizetéséhez több feltétel fennállását követeli meg. A rendelkezések értelmében végkielégítés akkor illeti meg a munkavállalót, ha a munkaviszonyát a munkáltatója felmondással szüntette meg, vagy a munkáltató jogutód nélkül szűnik meg, vagy a munkavállaló munkaviszonya azért szűnik meg, mert a munkáltató kikerül a munka törvénykönyve hatálya alól. Azonban még ezen feltételek bekövetkezése esetén sem jár automatikusan a végkielégítés. A jogosultsághoz az kell, hogy a munkavállaló minimum három év munkaviszonnyal rendelkezzen a munkáltatónál.

- hirdetés

Fontos megjegyezni, hogy nem jár végkielégítés a munkavállalónak, ha a felmondás közlésének vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül, vagy a felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása vagy a nem egészségi okkal összefüggő képessége.

A végkielégítés mértéke

A végkielégítés mértéke sávosan növekszik: minél több időt tölt az adott munkáltatónál munkaviszonyban a munkavállaló, a végkielégítés annál magasabb. A végkielégítés mértéke:

  • legalább három év esetén egyhavi,
  • legalább öt év esetén kéthavi,
  • legalább tíz év esetén háromhavi,
  • legalább tizenöt év esetén négyhavi,
  • legalább húsz év esetén öthavi,
  • legalább huszonöt év esetén hathavi

távolléti díj összege illeti meg a munkavállalót. A végkielégítés mértéke igaz, hogy jogszabályban meghatározott, azonban arra is lehetőség van, hogy a felek ettől is eltérjenek, természetesen csak pozitív irányban.

Eltérő megállapodás

Nincs annak akadálya, hogy a felek a már a munkaszerződésben rögzítsék azt, hogy akár közös megegyezéssel történő munkaviszony megszüntetés esetén is járjon a munkavállaló részére végkielégítés. Ugyancsak megjegyzendő, hogy nem csak a munka törvénykönyve határozhatja meg a végkielégítés feltételeit, hanem akár a kollektív szerződés is.

Munkaviszony megszüntetésnél kérdés lehet a felmondási idő, azonban ezzel már korábbi cikkemben foglalkoztam, ide kattintva olvasható el.