Alkalmazható-e az elállási jog a felbontott csomagolású árunál?

- hirdetés -

Nem olyan régen jelent meg az elállási jog kapcsán egy ítélet az Európai Bíróság adatbázisában, amelyben az volt a jogvita tárgya, hogy az online vásárlásnál, a vásárlót megillető elállási jog gyakorolható-e akkor, ha az áru csomagolását felbontották.

Mint a korábbi cikkből megtudható, a vásárlót online vásárlás esetén a kézhezvételtől számított 14 napon belül elállási jog illeti meg, azaz mindenféle indokolás nélkül visszaküldheti a terméket a kereskedő részére, s a kereskedő köteles a vételárat visszatéríteni. Az elállási jogot egyébként a 45/2014. kormányrendelet tartalmazza, amely egy európai uniós irányelv (2011/83/EU irányelv) miatt került megalkotásra.

Az említett elállási jog azonban nem minden esetben gyakorolható, ugyanis a hivatkozott kormányrendelet tételesen felsorolja, hogy milyen termékek esetében nem lehet az elállási joggal élni. Az egyik ilyen termékfajta az olyan zárt csomagolású termék, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Éppen emiatt került sor egy perre, amely az Európai Bíróságon végződött.

- hirdetés

A hivatkozott ügyben egy vásároló egy webshopon keresztül vásárolt matracot, amelyet kiszállítást követően nem sokkal visszaküldte a kereskedőnek, mert élt az elállási jogával, és kérte a kereskedőt, hogy a vételárat fizesse meg a részére.

Az online bolt szerint a vásárló nem élhetett az elállási jogával, mert a matrac zárt csomagolású termék, amely egészségvédelmi vagy higéniai okokból a felbontás után nem küldhető vissza, azaz kizárt az elállási jog.

A bíróság megállapította, hogy az online kereskedő jogtalanul tagadta meg azt, hogy a vételárat nem térítette vissza, és hogy a vásárló nem élhet az elállási jogával. Vagyis ha az interneten vásárolt matracot a vásárló felbont, akkor az elállási jogával élhet, a kereskedő nem hivatkozhat arra, hogy egészségügyi és higénai okokból korlátozza a visszaküldés lehetőségét.

A bíróság megállapította azt is, hogy a távollévők között kötött szerződésből eredő, a fogyasztóra nézve hátrányos helyzetet egyenlít ki, megfelelő gondolkodási időszakot biztosítva számára, mialatt lehetősége van a megvásárolt fogyasztási cikk megvizsgálására és kipróbálására.

A matrac nem tartozik az említett, elállási jog alól kivételt képező termékek közé, ugyanis egy ilyen termék (matrac), nem lesz alkalmatlan arra, hogy ezt a kereskedő újból eladja, hiszen a matrac mélytisztítással is kitakarítható, vagy használtmatrac-piacon értékesíthető.

A hasonló termékeket forgalmazó hazai cégeknek érdemes figyelembe venni a bíróság ítéletét, ugyanis hivatkozási alap lehet az ügy.

 

- hirdetés -