2018 év elején az adatvédelmi hatósághoz állampolgári panasz érkezett, mégpedig a közútkezelő alkalmazásában lévő közterületi kamerákkal kapcsolatos adatkezelés miatt, és az esettel kapcsolatosan a hatóság ajánlást bocsátott ki.

A panaszos előadta, hogy a lakása ablaka előtt található, forgalomirányító jelzőlámpákkal ellátott oszlopon oly módon került kamera elhelyezésre, hogy a kamera a panaszos álláspontja szerint belátást, megfigyelést tesz lehetővé a lakásának több ablakán keresztül is. A hatóság ezzel kapcsolatosan az illetékes közútkezelőt megkereste, aki azt a választ adta, hogy a panaszos által említett rész, úgy nevezett kimaszkolás módszerével kitakarásra kerül. A konkrét panasz vonatkozásában a Hatóság megállapította, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem nem következett be, és a Hatóság a vizsgálatot lezárta.

Az adatvédelmi hatóság további tájékoztatást kért az ügyben érintett közútkezelőtől a forgalomfigyelő kamerák üzemeltetésével és a felvételek készítésével kapcsolatban. A közútkezelő által nyújtott tájékoztatás alapján a Hatóság szerint a közútkezelőknek a hatályos jogszabályok alapján nincs felhatalmazásuk arra, hogy forgalomtechnikai tevékenységük keretén belül személyek azonosítására is alkalmas felvételeket készítsenek és kezeljenek, ezért a Hatóság úgy látja, hogy szükséges törvényi szinten meghatározni a közútkezelők által folytatott kamerás megfigyelésre és adatkezelésre vonatkozó szabályokat.

A 2018. május 25-től alkalmazandó új uniós általános adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmében közhatalmi szervek esetében az adatkezelő jogos érdekét alátámasztó jogalapot nem lehet alkalmazni a közhatalmi szervek által feladataik ellátása során végzett adatkezelésre, a közútkezelők, mint közhatalmi szervek adatkezelésének jogalapját jogszabályban kell meghatározni.