Nem minden esetben térít helyettünk a kötelező felelősségbiztosítás

- hirdetés -

A legtöbben tisztában vannak azzal, hogy forgalomban érvényesen úgy lehet tartani egy gépjárművet, hogy arra a tulajdonos (üzembentartó) rendelkezik kötelező felelősségbizosítással. Amennyiben a kötelező biztosítás érvényes, úgy a kárt okozó tulajdonos (üzembentartó) a biztosítótól várhatja el, hogy a kárt a biztosító térítse meg. Azonban a biztosító nem minden esetben téríti meg az okozott kárt, bizonyos esetekben mentesül a megtérítési kötelezettség alól.

Biztosítási kötelezettség

A felelősségbiztosítási törvény értelmében minden magyarországi telephelyű gépjármű üzemben tartója köteles – a külön jogszabály alapján mentesített gépjárművek kivételével – a jogszabály szerinti biztosítóval a gépjármű üzemeltetése során okozott károk fedezetére, meghatározott feltételek szerinti biztosítási szerződést kötni, és azt díjfizetéssel hatályban tartani (biztosítási kötelezettség).

A jogszabály azt is rögzíti, hogy a biztosítási kötelezettség fenntartása az üzembentartó kötelezettsége.

Amikor nem térít a kötelező

- hirdetés

Mint az előbb említettem, a biztosító társaságban a kártérítési kötelezettsége nem minden esetben áll fenn (15. §). Ezeket az okokat a jogszabály tételesen felsorol. Ilyen ok lehet az, amikor kár kizárólag a károkozó járműben keletkezett, úgynevezett saját káros közlekedési baleset. Ebben az esetben a balesetet szenvedő fél (aki magát a balesetet is okozta), nem fordulhat a kötelező biztosítóhoz, hogy térítsék meg a kárát. Az ilyen káreseteknél a CASCO szerződés térítheti meg a kárt, természetesen csak akkor, ha rendelkezett a jármű ilyen jellegű biztosítással.

Ugyancsak nem terjed ki a biztosítás az olyan kárra, amikor álló gépjárműre fel-, illetve arról való lerakodás következtében keletkezett. Szintén nem térít a biztosító akkor sem, ha gépjárműverseny vagy az ahhoz szükséges edzés során következett be a kár.

Munkagépeknél abban az esetben nem terjed ki a biztosítás, ha a jármű forgalomban történő részvétele nélkül, munkagépként való használata során keletkezett. Erre kitűnő példa lehet, ha az adott munkagép egy építkezésen a munka során egy másik gépjárműnek ütközik neki.

Nem térít akkor sem a biztosító, ha a gépjármű balesete nélkül az út burkolatában keletkezett keletkezett kár. A biztosítás nem terjed ki arra a kárra, amely a károkozó gépjárműben elhelyezett tárgyakban keletkezett, ha ezek nem a gépjárművel utazók személyi használatára szóló tárgyak.

- hirdetés -