A helyszíni bírság Magyarországon

- hirdetés -

Jó néhány hónappal ezelőtt egy reggeli műsor foglalkozott azzal a hírrel, ami szerint a rendőrség civil autóval állítja meg a szabálysértőket, és részükre a helyszínen helyszín bírság kerül kiszabásra. A műsorvezetők rendre azt állították, hogy lehet hogy nem valós a hír, mivel nincs is már helyszíni bírság. Azonban tévesen állították: Magyarországon a helyszíni bírság létezik.

A helyszíni bírság egy helyszíni eljárás

Amióta hatályba lépett az objektív felelősség, és ezzel együtt a közigazgatási bírság, azóta a helyszíni bírság kicsit háttérbe szorult, de nem tűnt el. A helyszíni bírság szabályrendszerét a szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény tartalmazza.

Bírság kiszabása akkor lehetséges, ha a helyszíni intézkedés során a szabálysértést elkövető személy a szabálysértés elkövetését elismeri. A jogszabály rendelkezik a bírság összegéről is: minimum 5.000,- Forint, maximum 50.000,- Forint lehet. Egy kivételes esetében a maximum 60.000,- Forint is lehet a maximum kiszabható helyszíni bírság.

Jogszabályi háttér

- hirdetés

A bírság tartalmi elemeit – és más egyéb szabályt – a 22/2012. BM rendelet szabályozza. Egy másik rendelet (a 63/2012. kormányrendelet)  tartalmazza azokat a szabálysértéseket, amelyeknél a helyszíni bírság összege fix. Vagy is ha valaki az e rendeletben foglalt szabálysértések valamelyikét követi el, akkor a helyszínen intézkedő rendőrnek nincs mérlegelési jogköre, a rendeletben meghatározott helyszíni bírság kerül kiszabásra (pl.: a jármű műszaki érvényességi ideje több mint három hónapja lejárt, de hat hónapot nem haladta meg, akkor a bírság fix összege 20.000,- Forint).

A szabálysértési törvény meghatározza azt is, hogy mely hatóságok, kik jogosultak bírság kiszabására. A rendelkezések értelmében helyszíni bírság kiszabására jogosult:

  • rendőrség;
  • a járási hivatal arra felhatalmazott ügyintézője;
  • a Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladat- és hatáskörrel rendelkező szerve;
  • a hivatásos katasztrófavédelmi szerv arra felhatalmazott ügyintézője;
  • a közlekedési hatóság ellenőre;
  • a közterület-felügyelő;
  • a természetvédelmi őr, az önkormányzati természetvédelmi őr;
  • az erdészeti hatóság arra felhatalmazott ügyintézője;
  • a halászati őr;
  • a mezőőr.

Amennyiben valaki helyszíni bírságot kap – ha meg van a technikai feltétel -, akkor lehetősége van arra, hogy azt a helyszínen bankkártyával rendezze.

- hirdetés -