Utánképzés szabályai

- hirdetés -

Aki az utánképzés szabályai után akar utánanézni, nem elég egy jogszabályt megvizsgálnia. Az utánképzésre vonatkozó szabályokat több jogszabály tartalmazza.

Elsőként azt kell tisztázni, hogy kit kell kötelezni utánképzésre. Erre a választ az 1988. évi I. törvény 18. § (4) bekezdése adja meg. A rendelkezések értelmében utánképzésen kell részt vennie annak a járművezetőnek:

  • akit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság közlekedési szabálysértés miatt legalább 6 hónapra, illetve
  • akit a bíróság közlekedési bűncselekmény elkövetése miatt a járművezetéstől eltiltott, továbbá
  • akinek vezetői engedélyét a közúti közlekedési előéleti pontrendszer alapján az eljáró hatóság visszavonta.

A fenitek azt jelentik, hogy ha valakit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság közlekedési szabálysértés miatt legalább 6 hónapra eltilt a járművezetéstől, annak kötelező az utánképzésen részt vennie. Ugyancsak kötelező az utánképzés akkor is, ha valakit a bíróság közlekedési bűncselekmény miatt tilt el a járműveztetéstől. Akinek a közlekedési büntetőpontjainak a száma miatt kerül visszavonásra a vezetői engedélye, annak is kötelező az utánképzésen részt vennie.

- hirdetés

A legnagyobb probléma a második ponttal van, vagyis azzal, hogy akit a bíróság közlekedési bűncselekmény miatt eltiltott a járművezetéstől, annak is utánképzésen kell észt vennie. Miért problémás ez? Azért, mert a Büntető Törvénykönyv (Btk.)rendelkezéseinek értelmében a járművezetéstől eltiltás büntetés minimum tartama egy hónap. Vagyis ha valakit a bíróság 1 hónapra tilt el a járművezetéstől, annak is kötelező a képzésen részt vennie. Az utánképzés ideje pedig a jelenlegi gyakorlatok alapján jóval hosszabbak, mint 1 hónap, vagyis míg az utánképzési kötelezettségének valaki eleget tesz, az hosszabb idő, mint a járművezetéstől eltiltás időtartama.

Az utánképzés részletes szabályait a 139/1991. kormányrendelet tartalmazza. A rendelkezések értelmében különböző utánképzési csoportok határoz meg a rendelet és egy előzetes felmérés (úgynevezett feltáró felmérés) alapján e csoportokba (programokba) osztják be az utánképzésre kötelezetteket. Az utánképzéseket a területileg illetékes közlekedési hatóság szervezi. Az egyes programok időtartamát is tartalmazza a hivatkozott kormányrendelet melléklete. Például az V. program foglalkozik az enyhén ittas vezetők foglalkozásával. A program tartalmazza a jogi és egészségügyi ismeretközlést, valamint csoportos témacentrikus beszélgetést, pszichológiai-behavior (viselkedés) terápiás elemeket is.

Az utánképzés természetesen nem ingyenes. A díjakat az NKH honlapja tartalmazza.

- hirdetés -