A csendháborítás

- hirdetés -

A szomszédok között talán a legtöbb vitát a csendháborítás okozza, vagyis amikor valaki nagy hanghatás zajt bocsát ki, jellemzően hosszú ideig. Ilyenkor a zajt kibocsátó nem biztos hogy tudja, de szabálysértést követ el.

Az egyik legfontosabb rendelkezést a Polgári Törvénykönyvben (Ptk.) találhatjuk meg, a tulajdonjog tartalmának általános szabályaival. A rendelkezések értelmében a tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen a szomszédokat szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné.

A következő jogszabály, amelyben megtalálhatjuk a csendháborításrét kiszabható szankciót is, az a szabálysértési törvény. A jogalkotó külön szabálysértési tényállást alkotott a csendháborítás szabálysértésre. A jogszabály szerint aki lakott területen, az ott levő épületben, vagy az ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési eszközön, továbbá természeti és védett természeti területen indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, illetve a természeti vagy a védett természeti értéket zavarja, szabálysértést követ el.

- hirdetés

Mint olvasható, nincs a jogszabályi szövegben benne, hogy a csendháborítást csak 22:00 és 06:00 óra között követhető el. A csendháborítás akár nappal is elkövethető.

Az önkormányzatoknak a rendeletalkotási jogkörükben lehetőségük van, hogy szabályozzák az egyes hanghatással járó tevékenységeket milyen időszakban lehet végezni. Ugyancsak előírhatja azt is az önkormányzati rendelet, hogy ünnepnapokon lehet-e bármilyen nagy hanghatással járó munkavégzést folytatni.

Mint említettem, az egyes településeken hatályban lévő, a csendháborítással kapcsolatos rendeletek az adott település jogszabálytárában érhető el. Az önkormányzati rendelet szankciót is előírhatnak a csendháborítás elkövetőinek szankcionálására. Csendháborításért közigazgatási bírságot szabhat ki a jegyző, de helyszíni bírság is kiszabható.

- hirdetés -