Így tudod meg, mennyi büntetőpontod van!

- hirdetés -

2000-ben lépett hatályba a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló törvény, amely a büntetőpont rendszerrel kapcsolatos összes szabályt tartalmazza. Mind közlekedési bűncselekményekért, mind szabálysértésekért lehet büntetőpontot kapni. Azt azonban kevesen tudják, hogy egy egyszerű kérelemmel ingyenesen megtudhatod, hogy mennyi büntetőpontod van.

Külön jogszabály

A közúti közlekedési előéleti pontrendszer olyan rendszer, amely jogszabályban meghatározott szabályszegés elkövetése esetén kiszabható pontok e törvényben meghatározott számának elérése esetén a vezetői engedély ideiglenes visszavonását teszi lehetővé.

A szabályszegés miatt eljáró hatóság által hozott határozatban, a helyszínen alkalmazott közigazgatási bírság és a helyszíni bírság esetén az elismervényben (tájékoztatóban) tájékoztatni kell az elkövetőt az elbírált cselekményhez – jogszabály által – rendelt pontok számáról. A határozat megváltoztatása, illetve téves tájékoztatás miatt az első fokon eljárt hatóság, a helyszínen alkalmazott közigazgatási bírság és a helyszíni bírság kiszabása esetén a bírságot kiszabó hatóság értesíti az elkövetőt a jogszabály által a szabályszegéshez rendelt pontszámról.

Három évig van nyilvántartva

- hirdetés

A nyilvántartásba vett pontszámot a pontszám alapját képező szabályszegést megállapító határozat jogerőre emelkedésének, illetve a helyszíni bírság tudomásulvételének időpontjától számított legfeljebb három évig lehet a pontok összesítésénél figyelembe venni.

Automatikus értesítés

Amennyiben valakinek a büntetőpontjainak a száma a tizenhármat eléri, a központi nyilvántartó automatikusan értesíti. A büntetőpontok száma önkéntes utánképzéssel csökkenthető. Az engedély-nyilvántartásba elektronikus úton beérkezett utánképzési igazolás alapján, az önkéntes utánképzés sikeres elvégzésének napján nyilvántartott pontok számát 13 pontig 9 ponttal, 14-17 pont között 6 ponttal kell csökkenteni.

Kérelem

Hogy mely szabálysértésekért mennyi büntetőpont jár, erre a linkre kattintva megtudhatod. Ahhoz, hogy megtudjuk, mennyi büntetőpontunk van, egy kérelmet kell írni a nyilvántartónak. A kérelem elküldhető elektronikusan és papír alapon is. Postai úton az alábbi címre kell küldeni a kérelmet:

  • Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedési Igazgatási és Nyilvántartási Főosztály Közlekedési Igazgatási Osztály
  • 1476 Budapest, Pf.: 281.

Elektronikus formátumban pedig a következő email címre kell megküldeni: kozlekedesi.foosztaly@bm.gov.hu

A kérelemnek tartalmaznia kell:

  • az érintett személy (járművezető) személyes adatait (név, születési hely, idő, anyja neve)

Amennyiben postai úton küldjük el a kérelmet, akkor a járművezető (kérelmező) saját kezű aláírását kell tartalmaznia, ha pedig elektronikusan, akkor az aláírást is tartalmazó dokumentumot (szkennelt) PDF vagy JPG formátumban. A büntetőpontokról szóló tájékoztatás ingyenes, az ügyintézési határidő a beérkezést 8 nap.