Ki lehet munkavállaló?

- hirdetés -

A Munka Törvénykönyve (Mt.) a jogszabály elején határozza meg, hogy kik lehetnek a munkaviszony alanyai, és azt is, hogy ki lehet munkavállaló.

A munkaviszony alanyai

A jogszabály elsőként azt deklarálja, hogy kik a munkaviszony alanyai. A munkaviszony alanyai a munkáltató és a munkavállaló. A munkaviszony a munkavállaló és a munkáltató között létrejött olyan szerződéses jogviszony, amelynek keretében az ember (természetes személy) a saját munkaerejét bocsátja díjazás ellenében az azt szervezetszerűen igénybevevő munkáltató részére.

Ugyancsak meghatározza a jogszabály, hogy ki lehet munkáltató. A rendelkezések értelmében munkáltató az a jogképes személy, aki munkaszerződés alapján munkavállalót foglalkoztat. A munkáltatóknak négy csoportját lehet megkülönböztetni: természetes személy munkáltató, az egyéni vállalkozó munkáltató, az egyéni cég, és jogi személy munkáltató.

- hirdetés

Ha valakit megkérdeznénk, nem biztos hogy tudná, ki lehet munkavállaló egy munkaviszonyban. A jogszabály értelmében munkavállaló az a természetes személy, aki munkaszerződés alapján munkát végez. Az Mt. korhatárhoz köti a munkavállalást.

Életkor

Főszabály szerint munkavállaló az lehet, aki a tizenhatodik életévét betöltötte. Kiegészítő szabály az, hogy munkavállaló lehet az a személy is – az iskolai szünet alatt -, aki a tizenötödik életévét betöltötte és nappali rendszerű képzés keretében tanulmányokat folytat. Fontos előírás az utóbbi esetben, hogy a tizenötödik életévét betöltött személy esetében csak a törvényes képviselő előzetes engedélye alapján lehetséges a foglalkoztatás, például nyári diákmunkára. A hozzájárulási engedély beszerzése a munkáltató kötelezettsége.

A gyámhatóság engedélye alapján a jogszabályban meghatározott kulturális, művészeti, sport-, hirdetési tevékenység keretében a tizenhatodik életévét be nem töltött személy is foglalkoztatható. Mindaddig, amíg nincs meg a gyámhatósági engedély, azelőtt nem köthető munkaszerződés.