A munkaviszony megszüntetése

- hirdetés -

A munkaviszony egy tartós jogviszonynak tekinthető, de egy ilyen jogviszonynál is lehetőséget kell biztosítani a felek számára, hogy azt megszüntethessék. Éppen ezért szabályozza a Munka Törvénykönyve (Mt.) a munkaviszony megszüntetésének szabályait.

Fontos megjegyezni, hogy a munkaviszonyt kizárólag csak a jövőre nézve (ex nunc) szüntethető meg, visszamenőleges hatállyal nem. A munkaviszony megszüntetésének módjait az Mt. tételesen tartalmazza, felsorolja. A rendelkezések értelmében a munkaviszony megszüntethető

Közös megegyezés

A munkaviszony megszüntetésének a legegyszerűbb módja a közös megegyezés. A közös megegyezéssel történő munkaviszony megszüntetés szabályait az Mt. nem tartalmazza, annak tartalmát a felekre bízza. Azonban a jogszabály más rendelkezéseiből következik, hogy a közös megegyezéssel történő munkaviszony megszüntetést írásba kell foglalni. Az ilyen módon történő munkaviszony megszüntetésnél a felek szabadon állapodhatnak meg szinte bármiben. A közös megegyezéssel történő megszüntetésnél a jogszabály nem tartalmazza, hogy mi legyen a tartalma a szerződésnek. Azonban a szerződésből ki kell tűnnie az egyértelmű munkavállalói és munkáltatói szándéknak.

Felmondás

- hirdetés

A munkaviszony másik megszüntetési módja a felmondás. Felmondással a munkaviszonyt mind a munkavállaló, mind a munkáltató megszüntetheti. Amennyiben a felek korábban abban állapodtak meg, hogy a munkaviszony kezdetétől számított egy évig nem szüntetik meg a munkaviszonyt, akkor az ilyen jellegű munkaviszony nem szüntethető meg felmondással. A jogalkotó meghatározta, hogy milyen esetekben nem lehet megszüntetni a munkaviszonyt felmondással. Ezek a felmondási tilalmak a következők:

 • a várandósság;
 • a szülési szabadság;
 • a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság;
 • a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés, valamint
 • a nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap

tartama alatt.

Rengetegen használják még ma is a rendes felmondást, mint munkaviszony megszüntetési okot, azonban a rendes felmondást felváltotta a felmondás.

Várandóságra és az utolsó pontban meghatározott okok csak akkor biztosítanak védelmet a munkavállalónak, ha erről a munkáltatót tájékoztatta.

A munkáltató felmondását köteles megindokolni. A felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő ok lehet. A munkavállaló a felmondását nem köteles indokolni. Fontos, hogy a felmondási idő legkorábban a felmondás közlését követő napon kezdődik. A felmondási idő alapértelmezetten harminc nap, amely az életkor előrehaladtával sávosan növekszik.

Felmondás esetén végkielégítés akkor jár a munkavállalónak, ha

 • a felmondást a munkáltató tette,
 • ha a munkáltató jogutód nélkül szűnik meg,
 • vagy a munkaviszonya amiatt szűnik meg, mert a munkáltató már nem tartozik a Munka Törvénykönyve hatálya alá.

A fent felsoroltak nem konjunktív, vagyis nem egyszerre kell fennállniuk, egy feltétel teljesülése esetén jogosult a munkavállaló a végkielégítésre. A végkielégítésre való jogosultság további feltétele az, hogy a munkaviszony legalább három éve fennálljon.

Azonnali hatályú felmondás

A harmadik munkaviszony megszüntetési mód az azonnali hatályú felmondás. A munkáltató vagy a munkavállaló a munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással megszüntetheti, ha a másik fél

 • a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy
 • egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

Az azonnali hatályú felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni. A tudomásszerzés időpontjának, ha az azonnali hatályú felmondás jogát testület jogosult gyakorolni, azt kell tekinteni, amikor az azonnali hatályú felmondás okáról a testületet – mint a munkáltatói jogkört gyakorló szervet – tájékoztatják.

Azonnali hatályú felmondással – indokolás nélkül – megszüntetheti

 • a fél a munkaviszonyt a próbaidő alatt
 • a munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt.

Természetesen további részletszabályok is vonatkoznak a munkaviszony megszüntetésére, jelen cikkben csak a legfontosabb előírások kerültek bemutatásra.

- hirdetés -

JOGI HÍREK

Így ütnek el egy gyalogost – videót tett közzé a rendőrség egy gyalogos gázolásról

A Váci Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya folytat eljárást egy 34 éves budapesti férfi ellen, aki egy kijelölt gyalogos-átkelőhelyen ütött el egy 71 éves nőt Vácon...

Uniós utasjog: az utazók fele sem ismeri

Az uniós utasok kevesebb mint fele, 43 százaléka tudja, hogy az Európai Unió (EU) szabályozza az utasokat megillető jogokat – derült ki az Európai...

Módosul a pótmunka és többletmunka szabályozása

Az építési tevékenységről szóló kormányrendelet módosításával egyértelművé vált a pótmunka és a többletmunka fogalma.Fontos változásokon van túl az építőipari szabályozás. A 2019. december 10-ei...

Eltitkolta a lottónyeremény maradékát, vádemelés lett belőle

Vádat emelt az ügyészség egy szegedi férfi ellen, aki 2017-ben, válásuk során eltitkolta felesége elől közös lottónyereményük megmaradt összegének jelentős részét, mintegy 260 millió...

Bírósági közvetítés közigazgatási perekben – Egyre több az egyezség

2018. év eleje óta van lehetőség bírósági közvetítői eljárásokra a közigazgatási perekhez kapcsolódóan. Alig egy év elteltével, 2019 első negyedévében már tizenegy egyezség született...