A felmondási idő felmondásnál jár a munkavállalónak. Felmondással a munkaviszonyt mind a munkavállaló, mind a munkáltató megszüntetheti.

A munkaviszony megszüntetése a felmondással válik alkalmassá joghatás kiváltására, azonban ahhoz, hogy a felmondás hatályosuljon, ahhoz a felmondási idő eltelte szükséges. A felmondási idő célja nagyon egyszerű: a feleknek elegendő idő álljon rendelkezésükre, hogy felkészüljenek arra az időszakra, amikor már a munkavállaló és munkáltató között már nem lesz munkaviszony. A felmondási idő mind a munkáltatónak, mind a munkavállalónak egyfajta garancia: a munkavállaló nem marad kereset nélkül, míg a munkáltató intézkedhet a kiesett munkaerő pótlására.

Felmondási idő kezdete

A felmondási idő kezdetében a felek szabadon megállapodhatnak, ugyanis a felmondási idő kezdete nem a felmondási időt követő nap. Amennyiben eltérnek, úgy azt mindenképpen szükséges jelezni az írásos felmondásban.

A munkáltató felmondása esetén a felmondási idő legkorábban az alábbiakban meghatározott tartam lejártát követő napon kezdődik:

  • a betegség miatti keresőképtelenség, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követő egy év
  • a beteg gyermek ápolása címén fennálló keresőképtelenség
  • a hozzátartozó otthoni gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság.

Felmondási idő hossza

A felmondási idő hossza alapesetben harminc nap, akár a munkáltató, akár a munkavállaló gyakorolja a felmondást. Ha a munkáltató közli a felmondást, akkor a felmondási idő a munkáltatónál a munkaviszonyban eltöltött évek hosszával arányosan növekszik. Három év munkaviszony után öt nappal, míg tizenöt év munkaviszony után harminc nappal hosszabbodik meg. A munkáltató felmondása esetén köteles a munkavállalót – legalább a felmondási idő felére – a munkavégzés alól felmenteni. Lehetőség van arra is, hogy a munkáltató a munkavállalót a felmondási idő teljes idejére mentesítse a munkavégzés alól. A munkáltató felmondása esetén a felmondási idő a munkáltatónál munkaviszonyban töltött

Munkáltatónál munkaviszonyban töltött időFelmondási idő
három év után
5 nappal
öt év után
15 nappal
nyolc év után
20 nappal
tíz év után
25 nappal
tizenöt év után
30 nappal
tizennyolc év után
40 nappal
húsz év után
60 nappal

hosszabbodik meg.

Felmondási tilalmak

Természetesen a jogalkotó meghatározta, hogy milyen esetekben nem lehet megszüntetni a munkaviszonyt felmondással. Ezek a felmondási tilalmak a következők:

  • a várandósság;
  • a szülési szabadság;
  • a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság;
  • a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés, valamint
  • a nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap tartama alatt.

Várandóságra és az utolsó pontban meghatározott okok csak akkor biztosítanak védelmet a munkavállalónak, ha erről a munkáltatót előzetesen tájékoztatta.