Kiadnád a lakásod? Így csináld!

- hirdetés -

Mivel a lakásbérleti piac felpörgött, sokan úgy döntenek, hogy ingatlanukat kiadják. Szerencsére a legtöbben már lakásbérleti szerződést is kötnek, de egy bérleti szerződés sem mindig lehet megfelelő biztosíték.

Közjegyző előtti szerződéskötés

Lakás kiadásánál alapszabály, hogy bérleti szerződést kell kötni a feleknek. Amennyiben a bérbeadó be akarja biztosítani magát, akkor a bérleti szerződést a közjegyző előtt köti meg. A közjegyző a bérleti szerződést közjegyzői okiratba fogja belefoglalni, amelynek az a jelentősége, hogy a közjegyzői okirat azonnal végrehajtható. Az azonnali végrehajthatóság azt jelenti, hogy kötelezettségszegés esetén a feleknek nem kell a bírósághoz fordulniuk, nem kell évekig pereskedniük.

Bérleti szerződés fogalma: bérleti szerződés alapján a bérbeadó meghatározott dolog időleges használatának átengedésére, a bérlő a dolog átvételére és bérleti díj fizetésére köteles.

Biztonságot jelenthet az is a felek számára, hogy a közjegyző előtt készített bérleti szerződés esetében a közjegyzőnek kötelessége a személyazonosság megállapítása mégpedig úgy, hogy a központi nyilvántartásból kell lekérnie az adatokat (JÜB).

Kiköltözési nyilatkozat, kiköltözési záradék

- hirdetés

A közjegyzővel érdemes elkészíttetni egy úgynevezett kiköltözési nyilatkozatot is, amely olyan egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat, amelyben a bérlő arra vállal kötelezettséget, hogy a bérleti szerződés valamely oknál fogva megszűnik, akkor a bérelt lakásból, helyiségből kiköltözik, és a birtokot átadja a bérbeadónak. A közjegyző ezt is közjegyzői záradékkal látja el, ami ugyancsak azt jelenti, hogy bírósági eljárás nélkül végrehajtható.

Lakásbérleti szerződés

A bérleti szerződés és a lakásbérleti szerződés főszabályait a Polgári Törvénykönyvben (Ptk.) találhatjuk meg. A bérleti szerződés alapján a bérbeadó meghatározott dolog időleges használatának átengedésére, a bérlő a dolog átvételére és bérleti díj fizetésére köteles. Az ingatlan bérbeadóját törvényes zálogjog illeti meg a bérleti díj, és a költségek erejéig a bérlőnek a bérlemény területén levő vagyontárgyain. A bérbeadó mindaddig, amíg zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását.

Speciális szabályok a lakásbérleti szerződésekre

A Ptk. speciális szabályokat határoz meg, ha a bérleti szerződés tárgya lakás céljára szolgáló ingatlan. Újdonság, hogy a törvény maximalizálja, hogy ha a bérlő a bérleti szerződésből fakadó kötelezettségeinek biztosítékául (kaució) a bérbeadó részére meghatározott pénzösszeget köteles fizetni, ez az összeg nem haladhatja meg a havi bérleti díj háromszorosát. A szabály elismeri az ilyen kikötések indokoltságát, ugyanakkor a három hónapnál nagyobb kauciót szükségtelennek és méltánytalannak tartja, így az ilyen kikötéseket a három hónapon meghaladó mértékben semmisséggel szankcionálja.